Το ΤΑΙΠΕΔ στα Ιωάννινα

Του Κώστα Χολέβα

Το Σύστημα προσπαθεί να μας πείσει πως είμαστε εντελώς ανίκανοι να εκμεταλλευτούμε την περιουσία που μας ανήκει και για αυτό θα πρέπει να επικαλεστούμε κάποιον μεσσία που θα το κάνει για εμάς και θα μας μοιράσει έτσι δουλειές και φυσικά λεφτά από τα κέρδη. Ένα από τα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε ήταν να  απαξιώσει συστηματικά επί δεκαετίες τους δημόσιους οργανισμούς καταντώντας τους ζημιογόνους και μη-εξυπηρετικούς για τον πολίτη.

Προκειμένου να οργανωθεί κάπως το ξεπούλημα ιδρύθηκε το 2011 με τον υπ’ αριθμόν 3986/2011 νόμο ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011 ένας οργανισμός ξεπουλήματος που βαπτίστηκε με το παραπλανητικό όνομα Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Η διάρκεια του ταμείου είχε αρχικά οριστεί, στα έξι (6) έτη και η διαδικασία λειτουργίας του  η εξής:  Μετοχοποιείται το Χ -φιλέτο (δημόσια εταιρία, ακίνητο ή δικαίωμα) που προορίζεται για ξεπούλημα και οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι ο «επενδυτής» αγοράζει ουσιαστικά το πακέτο των μετοχών. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που βολεύει ακόμα περισσότερο τον «επενδυτή» διότι ο πρώτος του στόχος είναι να μην λερώσει καν τα χέρια του με την εκμετάλλευση της ίδιας της υποδομής που αγόρασε, αλλά να κερδοσκοπήσει μέσω χρηματιστηριακών τρικ και όταν δει ότι αυτό πια δεν αποδίδει, θα τα δώσει όλα μια κλωτσιά και θα φύγει.

Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω κάποιες από  τις διατάξεις που περιλαμβάνει ο ιδρυτικός νόμος 3986/2011 :

  1. Με τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων θα πληρώνονται αποκλειστικά οι    δανειστές. (άρθρο 1, παράγρ. 2)
  2. Το Δημόσιο παραιτείται από τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιωτική περιουσία του και τα παραχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ.(άρθρο2,παράγρ.5)
  3. Ότι ιδιωτικοποιείται δε μπορεί να αναμεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 2, παράγρ. 7)
  4. Μπορεί να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση σε εμπράγματα δικαιώματα τρίτων (π.χ. ιδιωτών) αν κρίνονται αναγκαία για ένα επενδυτικό σχέδιο. Τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης τη πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο επενδυτής (άρθρο 2, παράγρ. 8)
  5. Κάθε μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ απαλλάσσεται από φόρους στο Δημόσιο, από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και γενικά από κάθε αμοιβή υπέρ οποιουδήποτε. (άρθρο 2, παράγρ. 11)
  6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούνται να κρατάνε μυστική κάθε πληροφορία που το αφορά, ακόμα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων τους. (άρθρο 3, παράγρ. 16)
  7. Αν χρειαστεί μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και άλλα σχέδια χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων. (άρθρο 12, παράγρ. 5)
  8. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. (άρθρο 14, παράγρ. 1)

Ωστόσο, με τον νόμο 4038/2012 (γνωστό ως πολυνομοσχέδιο-Ιανουάριος 2012), στο άρθρο 7, ψηφίστηκε από την Βουλή να μεταβιβαστούν στο ΤΑΙΠΕΔ και ΟΛΑ τα υπόλοιπα ακίνητα στην χώρα, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις που συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, μετά από απαίτηση των δανειστών στο 2ο Μνημόνιο (02/2012), η τότε ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ όλα τα παραπάνω ιδιοκτησιακά στοιχεία των Ελλήνων μέχρι το Μάρτιο του 2012. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν από τότε είναι να χειριστούν επικοινωνιακά το ξεπούλημα.

xolevas_kostas

Κώστας Χολέβας

Επίσης, με τον νόμο 3986/2011 επαναφέρθηκε και το «δικαίωμα επιφανείας». Αναφέρεται στη μεταβίβαση σε ιδιώτες, όχι της πλήρης κυριότητας ενός Δημόσιου ακινήτου, αλλά του δικαιώματος εκμετάλλευσης του. Έτσι, κάποιος «επενδυτής» μπορεί να κατέχει και να εκμεταλλεύεται ή ακόμα και να χτίζει ένα ακίνητο, δίχως να έχει αγοράσει και το αντίστοιχο έδαφος, αρκεί να το έχει ενοικιάσει από το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνοντας το αντίστοιχο «εδαφονόμιο». Με το Δικαίωμα Επιφανείας, «σπάει» η κυριότητα από την ιδιοκτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος να ασκεί κυριότητα στο αντικείμενο της ιδιοκτησίας.

Η ενοικίαση μπορεί να έχει διάρκεια από 5 μέχρι 80 χρόνια ενώ παρέχεται και το δικαίωμα αγοράς του εδάφους. Ο «επενδυτής» με το δικαίωμα επιφανείας, σε αντίθεση με την απλή ενοικίαση, μπορεί να τροποποιήσει ή ακόμα και να κατεδαφίσει το ακίνητο. Μπορεί, επίσης, να το υποθηκεύσει ώστε να αντλήσει δάνεια από τράπεζες ή να εκχωρήσει το δικαίωμα σε τρίτους. Ο «επενδυτής» επίσης, θα αφαιρέσει τα επόμενα χρόνια από τα ακαθάριστα εισοδήματά του τα ενοίκια γιατί αυτά εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 23, παράγρ. γ: «στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, πολυετούς μίσθωσης μεταγραπτέας και δικαιώματος επιφάνειας ή εμφύτευσης, το μίσθωμα ή δικαίωμα που καταβάλλεται»).

Και για να φέρουμε ένα παράδειγμα: Έστω ότι ένας «επενδυτής» ενοικιάζει από το κράτος μια περιοχή και αποκτά δικαίωμα πάνω της. Η ιδιοκτησία παραμένει στο δημόσιο ή στους πολίτες αλλά η κυριότητα περνάει στον «επενδυτή» ο οποίος μπορεί να το μετατρέψει, να το εκμεταλλευτεί ή ακόμα και να ζητήσει από τους πολίτες αντίτιμο για να το επισκέπτονται. Φανταστείτε, τώρα, ότι η περιοχή αυτή μπορεί να είναι ένας δρόμος, ένας αρχαιολογικό χώρος ή ακόμα……. και ένα ολόκληρο χωριό.

Ανάλογες πολιτικές ξεπουλήματος και διαφθοράς εφαρμόστηκαν στο παρελθόν τόσο κατά τη διάρκεια εκποίησης της Ανατολικής Γερμανίας από την Δυτική με τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ να τον έχει ο οργανισμός Treuhand ο οποίος στο τέλος άφησε στο Γερμανικό κράτος πάνω από 170 δις δολάρια χρέος.

Με λίγα λόγια ορίζεται ότι:

– Το αντικείμενο ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο (δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο), καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

– Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων μεταφέρεται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή του σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την Εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους», και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ακολουθώντας τις επιταγές του Μνημονίου, σύμφωνα με το οποίο στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να περιέλθουν πλέον των 1.000 ακινήτων του Δημοσίου, μια σειρά νέων «φιλέτων» της Ηπείρου, περιήλθαν στην κατοχή του.
Μετά τα «πωλητήρια» σε παραλίες και δασικές εκτάσεις της Ηπείρου, που έγιναν γνωστά πριν από λίγες μόνο ημέρες, χωρίς να προκαλέσουν αντιδράσεις, από κατοίκους, τοπικές αρχές, φορείς, όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις για την επικείμενη οικολογική καταστροφή των μοναδικών αυτών περιοχών, ήρθε η νέα λίστα του ΤΑΙΠΕΔ, από την οποία δε θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν τα Γιάννενα.

geniki litharitsiaΠριν όμως φτάσουμε στο τι εκποιείται σήμερα ν’ αναφερθούμε σε κάποια άλλα ακίνητα που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας, αφού δε πέρασαν στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ…μέχρι αυτή τη στιγμή.

Αν όχι όλοι, μερικοί  θυμόμαστε την εκδήλωση του Δήμου Ιωαννιτών και του ΙΟΒΕ στη Ζωσιμαία που είχε βγει η είδηση ότι το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ετοιμάζεται να παραχωρήσει σε ιδιώτες τα Λιθαρίτσια.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Τάκης Αθανασόπουλος παρουσίασε τη δράση του ταμείου, όσο ήταν αυτός πρόεδρος. Φτάνοντας στα ακίνητα που προωθεί προς πώληση το ταμείο, άφησε άφωνη την αίθουσα. Ανάμεσα στα 836 ακίνητα, κυρίως οικόπεδα, που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ στην Ήπειρο, αναφέρθηκε στην «ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ (σ.σ. Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου) στους παλιούς στρατώνες, στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων». Αυτή η έκταση είναι το δημοτικό πάρκινγκ κάτω από τα Λιθαρίτσια και ένα μέρος του πάρκου. Η συγκεκριμένη έκταση παραχωρούνταν στο Δήμο Ιωαννιτών με πολυετείς συμβάσεις. Η τελευταία έληξε το 2011 και παρότι η διαδικασία τότε θεωρήθηκε (λογικά) τυπική, η έκταση δεν παραχωρήθηκε ξανά.

Στο μεσοδιάστημα, ο τότε δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος, είχε ζητήσει από την εταιρία να παραταθεί η παραχώρηση, καθώς ο Δήμος είχε εκπονήσει μελέτη ανάπλασης του πάρκου, η οποία φυσικά δεν είχε νόημα, από τη στιγμή που η έκταση δεν του ανήκε και τυπικά.

Πολύ περισσότερο δε, τέθηκε το ζήτημα των δημοτικών εσόδων, τα οποία στήριζε σε σημαντικό βαθμό το δημοτικό πάρκινγκ. Σημειώνεται επίσης ότι την ίδια περίπου περίοδο, τον προηγούμενο Ιανουάριο, η ΚΕΔΕ είχε καταθέσει αίτημα για παραχώρηση όλων των «συναφών» ακινήτων στους Δήμους.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω στο ποια είναι τα ακίνητα που ξεπουλιούνται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ας μιλήσουμε λίγο γι αυτό το περίφημο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων όπως και για το Προεδρικό διάταγμα λίμνης και τον τρόπο που ακυρώθηκαν.

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου του 2014 ψηφίστηκε στο 1ο  θερινό τμήμα της Βουλής, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος – καθώς αποτελεί  μνημονιακή υποχρέωση –  και παρά την αντίθετη γνώμη όλων των αρμόδιων φορέων,  το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη  Ανάπτυξη».  Με βάση τον καινούριο αυτό νόμο, όχι μόνο καταργείται ο σχεδιασμός επιπέδου  Ρυθμιστικού, όχι μόνο ακυρώνονται δυνάμει όλα τα Π.Δ. προστασίας και οριοθέτησης  χρήσεων γης, αλλά αχρηστεύονται προχωρημένες επεξεργασίες για την χωρική ανάπτυξη  που έχουν γίνει αποδεκτές και από τις τοπικές κοινωνίες. Βέβαια την Παρασκευή βγήκε μια ανακοίνωση από τον υπουργό ΠΕΚΑ Κ. Μανιάτη που αφήνει μια μικρή χαραμάδα για την τύχη του Ρυθμιστικού Ιωαννίνων όπως & του Π.Δ. λίμνης. Μήπως όμως όλο αυτό είναι μια καλοστημένη «κηδεία»  & όχι μια θετική εξέλιξη; Ο χρόνος…θα δείξει!

taiped_psilaΤι λέει αυτό το Ρυθμιστικό σχέδιο όμως, σε γενικές γραμμές..

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Β φάση – Μάιος 2009

Ειδική αντιμετώπιση της Λίμνης Παμβώτιδας ως κυρίαρχου ταυτολογικού στοιχείου της ιδιαίτερης σχέσης του αστικού περιβάλλοντος της πόλης και της φύσης στη πόλη.

Προτείνεται ελεγχόμενη ανάπτυξη κοινωφελών χρήσεων και κοινόχρηστων ελεύθερων πράσινων χώρων στις παραλίμνιες ζώνες στο μέτωπο της συμπαγούς πόλης στην Λίμνη Παμβώτιδα.

Διαχωρίζονται 4 ζώνες:

-Λιμνοπούλα

– Κάστρο / αστικός περίπατος

-Μητροπολιτικό Πάρκο

-Οικολογικό Πάρκο Παμβώτιδας

Ο παραλίμνιος χώρος της Παμβώτιδας εμπίπτει σε διάφορα καθεστώτα

προστασίας:

Ζώνη πλάτους 300 μ. ή 100 μ. στο παλαιό σχέδιο πόλεως από την όχθη

της Λίμνης αποτελεί Τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΥΠΠΟ, ΦΕΚ

266Β/21-3-77),

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Β φάση – Μάιος 2009 B.2. / 59

-Έχει ενταχθεί στις περιοχές NATURA 2000 του Κοινοτικού Καταλόγου και

στα πλαίσια αυτά θεσμοθετείται με Π.Δ., μετά την θεσμοθέτηση του Ρ.Σ.Ι., ως ζώνη οικοανάπτυξης μετά την ακύρωση της ΚΥΑ 22943/2003 (ΦΕΚ649 Β΄/ 25.6.2003).

Εμπίπτει στο καθεστώς «Αιγιαλού – Παραλίας»,

-Ρυθμίζεται από την ΖΟΕ [το από 17.05.1989 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ

297 Δ’/1989) όπως τροποποιήθηκε με το από 21.04.1993 Προεδρικό

Διάταγμα (ΦΕΚ 389 Δ’/1993)]

Ειδικότερα οι κατευθύνσεις διαχείρισης του παραλίμνιου χώρου είναι οι εξής:

Η ζώνη Λιμνοπούλα – κύρια ως αστικό πράσινο / αθλητισμός / αναψυχή / τουρισμό.

-Η ζώνη περιμετρικά της λίμνης ως οικολογικό πάρκο.

Ο χώρος αυτός μπορεί να λειτουργήσει σαν μεγάλος φυσικός χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της Αστικής Περιοχής των Ιωαννίνων.

Η απόφαση για τη μεταφορά των ακινήτων, πολλών στρεμμάτων, στο ΤΑΙΠΕΔ ελήφθη από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Τουρισμού.

Πάμε τώρα να δούμε τα συγκεκριμένα φιλέτα, σήμερα…τα οποία πέρασαν από το υπουργείο Υγείας, το οποίο ήταν ιδιοκτήτης, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να τα αξιοποιήσει, στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να  πουληθούν σε ιδιώτες…
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένα από τα ακίνητα που οδεύουν προς πώληση, ο πρώην υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος, το είχε… χαρίσει τουλάχιστον τρεις φορές στο Δήμο Ιωαννιτών.
Σύμφωνα με απόφαση της διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρθηκε μία νέα μεγάλη ομάδα ακινήτων του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και οικόπεδα που χωροθετούνται στην περιοχή των Αμπελοκήπων και του Αγίου Νικολάου Κοπάνων. Κάποια από αυτά είναι αυτά που ανήκαν στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων.

ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

Σύμφωνα με την απόφαση προς στο ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρονται τρία ακίνητα, κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Ηπείρου στην περιοχή Αμπελοκήπων Ιωαννίνων, επί της οδού Χ. Μακρή και Καλπακίου.

Πρόκειται για τρία γεωτεμάχια, έκτασης 1.006 τ.μ., 2.740 τ.μ. και 1.031 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία πέρασαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν καταργήθηκε το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων.

pano_taiped_ampelokipoi(Το κάτω μέρος της πλατείας Χατζή, μια περιοχή με πράσινο μετά την πλατεία Χατζή προς την οδό Καλπακίου, και ένα ακίνητο όπου σήμερα στεγάζεται το ΠΕΔΥ, «από το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου που απέκτησε τα άνω ακίνητα δια του Ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α΄ 30), δυνάμει του οποίου καταργήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων και η κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού περιήλθε αυτοδικαίως και δια του άνω νόμου στο οικείο Π.Ε.Σ.Υ.Π.», όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ.)

Ποιος  παραχώρησε το χώρο αυτόν στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων και για πιο λόγο αφού δεν υλοποιήθηκε το Θεραπευτήριο, δεν διεκδικήθηκε η επιστροφή του στον Δήμο Ιωαννιτών;

Επίσης, μεταβιβάστηκαν άλλα πέντε ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοπάνων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στα Ιωάννινα, έκτασης, 4.591 τ.μ., 2.137 τ.μ., 18.719 τ.μ., 813 τ.μ. και 17.388 τ.μ., αντίστοιχα. Όπως άλλο ένα ακίνητο 12.946 τ.μ. που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

(Ο χώρος από την «Συνάντηση» μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων, δεξιά της οδού Κωνσταντινουπόλεως και ως την λίμνη, συνολικού εμβαδού 56,59 στρεμμάτων.)

Αυτός  ο  χώρος, στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων αναφέρεται ως αστικό πάρκο, για αναψυχή, αθλητισμό και τουρισμό. Σε συνδυασμό με τις προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων ο χώρος αυτός μπορεί να λειτουργήσει σαν μεγάλος φυσικός χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της Αστικής Περιοχής των Ιωαννίνων, στοιχεία που αναφέρει το Ρυθμιστικό όπως προανέφερα.

Στο τελευταίο Π.Δ. Παμβώτιδας (12ος του 2012) η περιοχή είναι στη ζώνη Β5.3 στην οποία επιτρέπονται «Τα έργα, δραστηριότητες, χρήσεις γης, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που θα προβλέπονται στην εγκεκριμένη ειδική μελέτη οργάνωσης των υποζωνών Β.5.2. και Β.5.3, με τη γραμμή δόμησης να μην υπερβαίνει την καθορισμένη οριογραμμή της παρόχθιας ζώνης όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.2971/2001, όπως ισχύουν. Έως την έκδοση της απόφασης Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έγκρισης της ειδικής μελέτης οργάνωσης των υποζωνών Β.5.2 και Β.5.3, απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων.»

Σημαντικό  λοιπόν θα ήταν να ψηφιστεί ένα επικαιροποιημένο  Π.Δ. της λίμνης Παμβώτιδας  το οποίο μπορούσε να οριοθετεί τον χώρο αυτό ως φυσικό χώρο αναψυχής – άθλησης, όπως και  να μη χαθούν όλοι αυτοί οι άλλοι χώροι που θα μπορούσαν ενοποιημένοι να χρησιμοποιηθούν με τους όρους που αναφέρονται κατά μια έννοια στο Ρυθμιστικό Ιωαννίνων και στο Π.Δ. της λίμνης.

Διαπιστώσεις 

-Στόχος είναι η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει σε τιτλοποίηση ή εισαγωγή επενδυτικής εταιρείας ακινήτων στο χρηματιστήριο.
Σε τοπικό επίπεδο, οι εκτάσεις που επελέγησαν μόνο μικρής εμπορικής αξίας, δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.

-Ό,τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο έχει ήδη μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ και είναι προς πώληση.

-Οι «επενδυτές» μπορούν να πάρουν ότι θέλουν, ακόμα και τις περιούσιες μας.

-Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πάνε στους τοκογλύφους δανειστές.

-Το ελληνικό κράτος δεν θα μπορέσει να τα ξαναπάρει ποτέ πίσω.

-Η Ελλάδα, έχει χωριστεί και μοιράζεται κομμάτι-κομμάτι μετά από απαίτηση των Ευρωπαίων «εταίρων» μας. Με τον ίδιο τρόπο  ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία της Ηπείρου χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αντίδραση…

-Ξεπουλάμε, δηλαδή, τα πολυτιμότερα περιουσιακά μας στοιχεία για την αποπληρωμή ενός μη βιώσιμου χρέους και ρίχνουμε το πενιχρό τίμημα σε ένα βαρέλι δίχως πάτο.

-Το ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα εργαλείο της Τρόικας, εκτροφείο διαφθοράς και διαπλοκής, που επιχειρεί το μεγαλύτερο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας που έχει δει η Ευρώπη.

-Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στάθηκε ανήμπορη επί σειρά ετών να αξιοποιήσει στο ελάχιστο την περιουσία της

Το  Υπουργείο Υγείας πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ οικοδομικά τετράγωνα στους Αμπελοκήπους,  τμήμα πλατείας και φιλέτα  που φτάνουν μέχρι τη λίμνη!!!

Θα κλείσω με μια ερώτηση αφού ακούστηκαν όλα αυτά και ελπίζω να έγιναν κατανοητά:

«Ποια η αντίδραση της υπάρχουσας δημοτικής αρχής και ποια η κινητοποίηση του πολίτη-δημότη σε όλο αυτό το πλιάτσικο, τώρα που γνωρίζει;»

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ 

Κώστας Χολέβας είναι Πολιτικός Μηχανικός MSc. Ε.Μ.Π. Το κείμενο αποτελεί την εισήγησή του στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων στην πλατεία Χατζή, στους Αμπελόκηπους, κόντρα στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μέσω ΤΑΙΠΕΔ (εδώ)


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.