Πρωινές ξάπλες στο παραλίμνιο…

Ενώ φυσούσε και οι ψιχάλες πλησίαζαν από μακριά, αυτός άραζε παραλίμνια… Στον δικό του ρυθμό. Του δικού του χρόνου.

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2014 – Γιάννενα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Γιώργος Παπαχριστοδούλου


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.