Σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές για το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα

Σήμερα είναι η πρώτη φορά που πιστώνονται στους  λογαριασμούς των πρώτων δικαιούχων τα ποσά που τους αναλογούν μέσω του προγράμματος του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, που ως γνωστόν εφαρμόζεται πιλοτικά από το Δήμο Ιωαννιτών.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προτεραιότητα δεν  καθορίζεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος.

Σήμερα καταβάλλονται τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων τους από το Υπουργείο, έχει σταλεί η κατάσταση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Ωστόσο διαπιστώθηκε από το Υπουργείο πως ορισμένοι δικαιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει στην αίτηση τους τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), για να τους καταβληθούν τα χρήματα.

Μετά από αυτό το πρόβλημα, το Υπουργείο έδωσε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών κωδικό που της επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύστημα, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός λογαριασμού στις ημιτελείς αιτήσεις.

Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει  οι δικαιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει στην αίτηση τους αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), να προσέλθουν στην υπηρεσία (οδός Αβέρωφ 6) έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό οριστικοποίησης της αίτησης (είναι το έγγραφο που εκτύπωσαν από τον υπολογιστή όταν οριστικοποιήθηκε η αίτηση τους από το σύστημα).

Προσοχή η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο μέσω τραπέζης κι όχι μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.