Η μελέτη για τον Αμάραντο στηρίζεται σε αυθαίρετα συμπεράσματα

Του Κώστα Σακκά

Η πρόταση μεταφοράς νερού από τον Αμάραντο στα Γιάννενα περιλαμβάνει αγωγό μήκους 79 km για μεταφορά ετησίως 10 εκ. m3 νερού.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (ΜΠΕ) τα Γιάννενα θα έχουν πρόβλημα τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του νερού.
Είναι πράγματι έτσι; Σήμερα αντλούμε για ύδρευση 12 από τα 52 εκ m3 νερού ετησίως διαθέσιμα,και σε όλη τη λεκάνη 33 από τα 120 εκ m3 ετησίως διαθέσιμα (18 για άρδευση, 12 για ύδρευση και 3 για εμφιάλωση). Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα ποσότητας, αλλά παρά τις αντλήσεις δεν έχει παρατηρηθεί η παραμικρή ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα από το 1974 που έχουμε στοιχεία.
sakkas1Αναφορικά με την ποιότητα, η ΜΠΕ αναφέρει ορατό κίνδυνο μόλυνσης από την Παμβώτιδα μέσω των γεωτρήσεων «εμπλουτισμού» στην περιοχή Ντουραχάνι. Το εμπλουτισμού σε εισαγωγικά καθώς οι γεωτρήσεις που διάνοιξε η Νομαρχία δίπλα στον παραλίμνιο δρόμο ξαναρίχνουν στην Παμβώτιδα το ίδιο το νερό της. Επί 10 έτη πληρώνουμε τζάμπα ρεύμα για αντλήσεις που δεν εμπλουτίζουν τη λίμνη και ενέχουν πιθανό κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου. Τέτοιος κίνδυνος όμως δεν έχει πιστοποιηθεί από καμία χημική ανάλυση, ενώ ακόμη και σήμερα που δεν εφαρμόζονται πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας των πηγών Κρύας, τα υπόγεια νερά ταξινομούνται στα 1ης τάξης, άριστης ποιότητας. Από τον ίδιο υδροφόρο εξάλλου παίρνουν νερό και τα εμφιαλωτήρια.

  • Η προπαγάνδα συνεχίζει με το ότι το έργο είναι έργο 50ετίας. Αν δούμε όμως την πιο μακροχρόνια πρόβλεψη της ΜΠΕ, αναφέρει ότι το 2051 θα χρειαστούμε για ύδρευση 17 εκ. κυβικά. Δηλαδή όλη η φασαρία γίνεται για 5 επιπλέον εκ. κυβικά μέτρα νερού που θα χρειαστούμε το 2051.

Και είναι να απορεί κανείς που στις εναλλακτικές λύσει υδροδότησης δεν εξετάζεται το προφανές «επιπλέον υδρογεωτρήσεις όταν αυξηθούν οι ανάγκες της πόλης για νερό», ενδεχομένως σκόπιμη παράλειψη καθώς η λύση αυτή θα έπρεπε να προκριθεί ως βέλτιστη.

Να θυμηθούμε ότι και το ΤΕΕ-ΤΗ είχε εξαρχής διαφωνήσει με την πρόταση μεταφοράς νερού από τον Αμάραντο.

Η ΜΠΕ δεν στηρίζεται σε σοβαρά στοιχεία αλλά σε αυθαίρετα συμπεράσματα και υποτιθέμενους κινδύνους. Δεν υπάρχει υδρολογική μελέτη και δεν υπολογίζεται η παροχή διατήρησης του οικοσυστήματος κοίτης. Ο υπολογισμός του 50% της παροχής Σεπτεμβρίου σε 1,5 lt/s όταν οι μετρήσεις παροχής Σεπτεμβρίου του ΙΓΜΕ είναι της τάξης των 400 lt/s καταδεικνύει την προχειρότητα των υδρολογικών στοιχείων.

Σε ένα έργο μεταφοράς νερού η ανυπαρξία υδρολογικής μελέτης και υπολογισμού οικολογικής παροχής, είναι σαν να έχουμε μια στατική μελέτη που δεν υπολογίζει τι σίδερα θα βάλουμε στις κολώνες.

  • Επίσης δεν γίνεται κανένας υπολογισμός για τις ανάγκες ύδρευσης τόσο της Κόνιτσας όσο και των κατά μήκους του αγωγού οικισμών. Λες και το κέντρο του κόσμου και το ενδιαφέρον μας εξαντλείται στα Γιάννενα.

Στις εναλλακτικές λύσεις αναφέρεται το «πολυδύναμο» έργο Αώου, παρότι δεν έχει καμία συνεισφορά στην ύδρευση και αρνητική συνεισφορά στην ενέργεια. Αναφορικά με τον εμπλουτισμό, το Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας του 2004 αναφέρει ότι «θα έχει άγνωστες συνέπειες για τα δύο υδάτινα οικοσυστήματα δότη – δέκτη αντίστοιχα. Απαιτούνται δαπανηρές μελέτες αφενός για τη διαπίστωση του μεγέθους της υποβάθμισης του υδάτινου οικοσυστήματος από όπου θα μεταφερθεί νερό και αφετέρου για τις συνέπειες μεταφοράς νερού στην Παμβώτιδα (θερμική ρύπανση, εισαγωγή ξενικών ειδών».
Το έργο έρχεται σε αντίθεση και με την ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα νερά, καθώς μεταφορά νερού επιτρέπεται εφόσον η περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού υποδοχής αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της, και η αιτιολογία της μεταφορά εκτίθεται ειδικά στο σχέδιο διαχείρισης. Όμως στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου δεν υπάρχει αιτιολόγηση ούτε για τον Αμάραντο ούτε για τον Αώο.
Η προσπάθεια μεταφοράς νερού από το Αμάραντο στα Γιάννενα είναι δείγμα της κακής Διοίκησης. Για ένα έργο που δεν χρειαζόμαστε δαπανήσαμε ήδη € 900.000 για τη μελέτη και ετοιμαζόμαστε να σπαταλήσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του. Με τέτοιες πρακτικές δεν είναι τυχαίο το ότι Ήπειρος αναφέρεται ως η τέταρτη φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης.

*Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων. Το κείμενο αποτελεί την εισήγηση στην εκδήλωση «S.O.S. Αώος- S.O.S. Αμάραντος- S.O.S.τε τα νερά του τόπου μας» που πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα την Παρασκευή, 2 Αυγούστου


Related News

One Response

Leave a Reply

Trackbacks/Pingbacks

  1. Η μελέτη για τον Αμάραντο στηρίζεται σε αυθαίρετα συμπεράσματα | ecoioannina

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.