Παράνομη η απεργία διαρκείας της ΑΔΕΔΥ

Παράνομη κήρυξε το δικαστήριο την απεργία-αποχή διαρκείας που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν τηρήθηκαν ορισμένες διατυπώσεις κατά την κήρυξη της απεργίας (π.χ. σχετική εξουσιοδότηση από το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ στην εκτελεστική της επιτροπή), δεν επέβαλε ωστόσο τη διακοπή της απεργίας και κυρίως δεν κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Μετά την απόφαση η ΑΔΕΔΥ, σε δελτίο Τύπου αναφέρει:

«Το Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, απόφαση, όπου έκρινε την απεργία – αποχή, από κάθε ενέργεια σχετική με την αξιολόγηση, παράνομη για τυπικούς λόγους, όχι όμως προσωρινά εκτελεστή.

Θα ακολουθήσει έφεση εντός τριών ημερών από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά της απόφασης και μέχρι να εκδικαστεί, η απεργία συνεχίζεται κανονικά και νόμιμα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουν την αποχή – απεργία από κάθε αξιολογική διαδικασία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00 για να καθορίσει τις παραπέρα κινήσεις μας. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση των συναδέλφων».


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.