«Θέλουμε αξιολογήσεις χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις»

του Ηλία Παπαδημητρίου, προέδρου υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου

Τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα είναι πολύ θετικά για μας. Σχεδόν 90% των συναδέλφων αρνήθηκαν να παραδώσουν τις αυτοαξιολογήσεις πειθαρχώντας στα σωματεία τους και στις οδηγίες της ΑΔΕΔΥ.
Η Κυβερνώντες εκτελώντας τις εντολές της Τρόικας ψήφισαν το νόμο 4250/14 που προβλέπει «αξιολογήσεις» στο Δημόσιο με ποσοστά χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια και αμερόληπτη στάθμιση, βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα τους και της απορρέουσας από το Σύνταγμα αρχή της αξιοκρατίας.
Η αξιοκρατία τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την εξέλιξη του υπαλλήλου αποτελεί βασική αρχή του υπαλληλικού κώδικα και πρέπει να εφαρμόζεται.
Ο νόμος έχει στόχο όχι τη βελτίωση του Δημόσιου τομέα και την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά την κατάταξη των υπαλλήλων σε κατηγορίες όπου θα δημιουργήσει δεξαμενή απολύσεων.
Η αξιολόγηση πρέπει να είναι αντικειμενική με βάσει προσδιοριζόμενα κριτήρια, με την επαγγελματική ικανότητα σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του κάθε υπαλλήλου.
Γεννάται το ερώτημα. Εσείς θέλετε αξιολογήσεις ή όχι; Απαντάμε. Βεβαίως και θέλουμε, αλλά με κανόνες να τις κάνει Ειδικό Συμβούλιο που θα είναι πρώτα αυτό αξιολογημένο και όχι απλά διορισμένο όπως συμβαίνει συνήθως.
Πριν από τις αξιολογήσεις πρέπει να προηγηθεί η αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης και η ύπαρξη οργανικών μονάδων, οργανογραμμάτων, και καθηκοντολόγιο, να μπουν στόχοι που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Εμείς θέλουμε αξιολογήσεις χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, υπό τον έλεγχο μιας ανεξάρτητης αρχής με συγκεκριμένα κριτήρια μετρήσιμα, αδιάβλητα και αντικειμενικά.
Είναι ορατό ότι ο νόμος δεν έχει στόχο τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης αλλά την απόλυση υπαλλήλων σύμφωνα με την ποσόστωση.
Με την «αξιολόγηση» καταργείται η ομαδικότητα και έρχεται ο ατομικισμός και δημιουργούνται αντιπαλότητες μεταξύ των υπαλλήλων.
Καθηλώνονται οι μισθοί αλλά ποιος νοιάζεται; Τα «εύσημα» που πήραμε από τους Ευρωπαίους ικανοποιούν τους Κυβερνώντες.

Βεβαίως χάσαμε την αξιοπρέπεια μας όπως χειρότερα συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία γενικότερα που στενάζει.
Καλώ τους συναδέλφους να αντισταθούμε ώστε ο νόμος να καταργηθεί στην πράξη, όπως αντιστέκονται σε όλη την Ελλάδα.

Να μην πρωτοπορήσει αρνητικά η Άρτα.
Να μην συμπληρώσουν τα Φύλλα Αξιολόγησης και να τα παραδώσουν λευκά. Αυτό δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, γιατί πειθαρχικό παράπτωμα υπάρχει μόνο αν υπάρχει άρνηση παροχής εργασίας.

Η μη συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης καλύπτεται από τη ΑΔΕΔΥ που προκήρυξε διαρκή απεργία, όσον αφορά διαδικασία ή πράξη που σχετίζεται με την «Αξιολόγηση», εκτός και αν κριθεί παράνομη από δικαστήριο.
Η πρόσφατη απόφαση έκρινε μεν παράνομη την απεργία αλλά όχι προσωρινά εκτελεστή. Οι συνάδελφοι είναι κατοχυρωμένοι μέχρι να εκδοθεί νέα απόφαση.
Η παράδοση των αυτοξιολογήσεων παρατάθηκε μέχρι 30 Ιουλίου 2014.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.