“Πόρτο Βάλτο”: Αποκαλυπτικά στοιχεία και εύλογα ερωτηματικά…

valtos_parga

Από τα μέσα Αυγούστου ενημερωθήκαμε και επισήμως ότι έχει κατατεθεί από εταιρεία σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία μαρίνας και ξενοδοχείο 5* στο Βάλτο Πάργας. Στα πλαίσια του νέου «αναπτυξιακού νόμου» για την επένδυση αυτή εγκρίθηκε κρατική χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των περίπου 5.000.000 Ευρώ.

Από το σημείο αυτό και με βάση τα στοιχεία που ακολουθούν παρακάτω, προκύπτουν μια σειρά εύλογων ερωτημάτων:

Ερώτημα 1ο

Πώς είναι δυνατόν να εγκρίνεται η χρηματοδότηση μιας τέτοιας «επένδυσης» ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης;

Η συγκεκριμένη εταιρία, πέρα από τις εκτάσεις που αγόρασε από ιδιώτες, περιλαμβάνει στο τοπογραφικό τμήμα του αιγιαλού, δημόσιες και ξένες εκτάσεις και το ίδιο το αλιευτικό καταφύγιο και προσπαθεί να τα εντάξει σε διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων!!!

Ερώτημα 2ο

Γιατί σε πρόσφατες δηλώσεις τους, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθ’ ύλην αρμόδιοι, δηλώνουν άγνοια του θέματος τη στιγμή που η Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού με έγγραφο της προς το Δήμο Πάργας τις 17 Σεπτεμβρίου 2014 ζητά στοιχεία που αφορούν: «…χωρικές ενότητες που ενσωματώνονται στην πρόταση του επενδυτή, τη μέριμνα για την ακρίβεια των διαλαμβανομένων, την αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και κάθε σχετικό συνοδευτικό που αφορά την περιοχή και επαναδιαβιβάζει τη Μελέτη «Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στη θέση Βάλτο του Δήμου Πάργας» σε ηλεκτρονική μορφή λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση από τον εν λόγω Δήμο περί μη παραλαβής του με αρ. πρωτ. Υ.Τ. 28301/06-12-2013»;

Παράλληλα αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

- Η Διεύθυνση τουριστικών λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού από τον περασμένο Δεκέμβριο ζητά από το Δήμο, την Περιφέρεια και την Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας στοιχεία για την χωροθέτηση του έργου. Μόνο η Κτηματική Υπηρεσία ανταποκρίνεται και τα στοιχεία που δίνει είναι αποκαλυπτικά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο (1) και το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάργας (2)

Δηλαδή, σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, η εν λόγω εταιρεία φαίνεται να παρουσιάζει ως ιδιοκτησία της τμήματα του αιγιαλού, δημόσιες και ιδιωτικές (ξένες) εκτάσεις και κοινόχρηστους χώρους. Έχουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, μια μη σύννομη διαδικασία και την Κτηματική Υπηρεσία να ζητά από τον Δήμο Πάργας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

- Όταν αναφερόμαστε σε δημόσιες εκτάσεις (αιγιαλός, κοινόχρηστοι χώροι) που είναι στην δικαιοδοσία του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου δεν εννοούμε ότι αυτές είναι ιδιοκτησία των συγκεκριμένων φορέων που μπορούν να τις διαθέσουν όπως αυτοί θέλουν. Οι δημόσιες εκτάσεις αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών! Δήμος και Λιμενικό Ταμείο έχουν την υποχρέωση να τις διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της κοινωνίας.

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι η Δημοτική Αρχή υποχρεούται σε ενέργειες όταν οι δημόσιοι χώροι και τα κοινωνικά αγαθά απειλούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Υποχρεούται να επιληφθεί άμεσα δια των οργάνων και των υπηρεσιών της, να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερώσει πλήρως τους δημότες και, αν χρειαστεί, να προσφύγει στις Εισαγγελικές αρχές.

Κατά τα φαινόμενα ο Δήμος, μάλλον, δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά και υπάρχει κίνδυνος να περάσει ο χρόνος ώστε η όποια καθυστερημένη ενέργεια και απάντηση να εκλαμβάνονται ως σιωπηρή έγκριση και να βρεθούμε προ τετελεσμένων…

Κατά την άποψη μας, στην υπόθεση αυτή, η Δημοτική Αρχή θα φέρει ακέραια την ευθύνη. Θα είναι υπόλογη στην τοπική κοινωνία.

Καλούμε τον Δήμο Πάργας και την Περιφέρεια Ηπείρου να πάρουν άμεσα θέση.

Η δημοτική κίνηση «ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ στο Φανάρι και την Πάργα» και η περιφερειακή κίνηση «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΉΠΕΙΡΟ»

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΥΠ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18-8-14 xxx ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 13-10-14 xxx


Related News

One Response

Leave a Reply

Trackbacks/Pingbacks

  1. Πάργα: Τι απαντά εταιρεία για το «Πόρτο Βάλτο» | Pamvotis Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.