Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 28ης Οκτωβρίου, Χαρ. Τρικούπη

Την Τρίτη, 22 Ιουλίου λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΙ

Έργα ύδρευσης θα εκτελεστούν αύριο Τρίτη, 22 Ιουλίου στις οδούς 28ης Οκτωβρίου και Χαριλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο συνολικότερης παρέμβασης που υλοποιεί στην πόλη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΙ)
Εξ αιτίας των εργασιών αυτών θα υπάρξει διακοπή νερού, ενώ θα γίνουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωσή τους. Συγκεκριμένα θα ισχύσει:
Ι. Το κλείσιμο του δεξιού ρεύματος της οδού 28ης Οκτωβρίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βλαχλείδη μέχρι τα φανάρια με την Πλατεία, την Τρίτη 22/07/2014 μετά τις 13:00. Η κυκλοφορία των οχημάτων δε θα διακοπεί και θα γίνεται με κατάλληλη σηματοδότηση μέσω της άλλης λωρίδας της οδού 28ης Οκτωβρίου.
ΙΙ. Το κλείσιμο τμήματος του της οδού Χαρ. Τρικούπη στη διασταύρωσή της με την οδό Οπλ. Πουτέτση, την Τρίτη 22/07/2014 μετά τις 13:00. Η κυκλοφορία των οχημάτων δε θα διακοπεί και θα γίνεται με κατάλληλη σηματοδότηση μέσω του υπόλοιπου οδοστρώματος της Χαρ. Τρικούπη.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.