Καταστατικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ τον Δεκέμβριο

Την απόφαση διεξαγωγής του οργανωτικού –καταστατικού συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη πρόσφατη συνεδρίαση του λαμβάνοντας υπόψιν:
α) Την απόφαση του 35ου Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για πραγματοποίηση οργανωτικού -καταστατικού Συνεδρίου εντός του 2014
β) την αναγκαιότητα για οργάνωση και για πιο αποτελεσματική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, συμμετοχή και έκφραση των εργαζομένων,

Αποφάσισε oμόφωνα

1. Την προκήρυξη του Οργανωτικού – Καταστατικού Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 31, σε συνδυασμό με τα άρθρα 27 και 28 του Καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2. Εξουσιοδοτεί την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την οργάνωση του Συνεδρίου και την άμεση ανάπτυξη των σχετικών επεξεργασιών – προτάσεων καθώς και του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος: Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ομοσπονδίες, Πρωτοβάθμιους Συλλόγους-Σωματεία, Νομαρχιακά Τμήματα και ευρύτερα τους εργαζόμενους αξιοποιώντας διαδικασίες και μέσα που διαθέτει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι οργανώσεις που την απαρτίζουν.
3. Ορίζει όπως, έως την επόμενη συνεδρίαση του Γ.Σ., η Ε.Ε. να προετοιμάσει και να παρουσιάσει τον σχετικό προγραμματισμό οργάνωσης του Συνεδρίου και του αναγκαίου ανοικτού και ευρύτερου προσυνεδριακού διαλόγου.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.