2013: Κέρδη η ‘ΔΩΔΩΝΗ’, φτώχεια οι παραγωγοί

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα εμφάνισε η γαλακτοβιομηχανία “Δωδώνη” για το 2013. Στα 83,1 εκατ. αυξήθηκαν τα έσοδα. Βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 18,1%. Την ίδια ώρα οι παραγωγ οί της Ηπείρου βίωσαν μία από τις δυσκολότερες χρονιές με αύξηση του κόστους των ζωοτροφών και μείωση του εισοδήματος τους.

Την Τρίτη 19 Ιουνίου, η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων για τη γνωστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2013.

Το 2013, η εταιρεία κατάφερε να σταματήσει την πτωτική τάση πωλήσεων της τελευταίας τετραετίας και πραγματοποίησε έσοδα τάξεως 83,1 εκ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα προγράμματα βελτίωσης αποδοτικότητας, των οποίων τα πρώτα αποτελέσματα συνετέλεσαν στην ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 15,4% σε 18,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από 0,5 εκ. ευρώ το σε 1,2 εκ. ευρώ το 2013.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΩΔΩΝΗ, κ. Tom Seepers, σημείωσε τα ακόλουθα: «Μετά την αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς της εταιρείας , η διοίκηση έχει εφαρμόσει μια σειρά από πρωτοβουλίες βελτίωσης, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ΔΩΔΩΝΗ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι κινήσεις αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και αναμένουμε ότι η εταιρεία μας καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – μέτοχοι θα επωφεληθούν κατά τα επόμενα χρόνια, από περαιτέρω βελτιωμένα αποτελέσματα.

Η Εταιρεία εκτελεί διάφορα επενδυτικά προγράμματα και οι κάτοχοι του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών SI Capital Partners «SI CP» είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επένδυσή τους στη ΔΩΔΩΝΗ, καθώς, παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες αγοράς στην Ελλάδα, έχουν παρατηρήσει κάποια πρώτα σημάδια βελτίωσης του γενικότερου επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα και παραμένουν σίγουροι για την ύπαρξη περαιτέρω προοπτικών ανάπτυξης της ΔΩΔΩΝΗ. Οι μέτοχοι συζητούν επί του παρόντος, την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, εάν κριθεί αναγκαία, κάθε πιθανής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την υποστήριξη των επενδύσεων της Εταιρείας.»

(Με πληροφορίες από το www.sofokleous10.gr)

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.