“ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ”: προτροπή για συμμετοχή του Δήμου στις “έξυπνες πόλεις”

Η παράταξη «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ» με επικεφαλής τον Άρη Μπαρτζώκα προτρέπει με ανακοίνωσή της τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στην «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες»:

“Προτρέπουμε εντόνως τον Δήμο Ιωαννιτών να συμμετέχει στην διαδικασία αυτή ώστε να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των υποδομών της πόλης μας.

Η παράταξη «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ» θεωρεί ότι κάθε συμμετοχή του Δήμου μας σε δίκτυα, πρωτοβουλίας και δράσεις διεθνούς εμβέλειας βοηθά την προώθησή και την αναβάθμισή του. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων και Παρεμβάσεων της παράταξης διατίθεται να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια στο Δήμο για την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες».”

Το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του από 2 Ιουνίου 2014 προτρέπει τους Δήμους της χώρας να αναλάβουν σχετικές δεσμεύσεις για την ένταξή τους στην «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διαθέσει 200 εκατ. ευρώ περίπου για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες από τον προϋπολογισμό (2014-2015) του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος και να υπάρξουν περισσότερες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις. Προβλέπονται επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά κονδύλια.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οφέλη της ανάληψης δεσμεύσεων είναι:

  • Προώθηση δράσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  • Συνεργασία με άλλους φορείς για την εκπόνηση νέων ιδεών και αλληλόδρασης για τις αναληφθείσες δράσεις των ΟΤΑ.
  • Μάθηση από άλλους και ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • Συγκρότηση νέων εταιρικών σχημάτων.

Η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.