Αξιολόγηση και ΔΣ οργανισμών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» και στη ημερήσια διάταξη ξεχωρίζουν η συζήτηση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου (προσφάτως η δημοτική αρχή ανέστειλε τη σχετική διαδικασία) καθώς και ο ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιολόγηση του προσωπικού του Δήμου
 2. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών»
 3. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
 4. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων
 5. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων
 6. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)                     
 7. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας»
 8. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»
 1. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
 2. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 3. Ορισμός Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
 4. Ορισμός Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων
 5. Συμπλήρωση – τροποποίηση καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων ΔΕΥΑΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

14. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2014

15. Τροποποίηση των 657/2013 και 427/2014 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για «Καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2014»

16. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 20/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών/εργασιών»

17. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια του υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ» της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

18. Αποδοχή απόφασης Ένταξης της Πράξης “Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας” με κωδικό MIS 484536 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

19. Αποδοχή απόφασης Ένταξης της Πράξης “Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Ιωαννιτών “με κωδικό MIS 484714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Κλιματιστικών» για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου.

21. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών (2014-2015)»

22. Διαγραφές – επιστροφές και ψήφιση πίστωσης

23. Διαγραφές – Επιστροφές από Δημοτικά Τέλη –Δημοτικούς Φόρους – ΤΑΠ

24. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου.

 25. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών

26.Απ΄ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης Δημοτικού  ακινήτου στην οδό Κυδαθηναίων στην Αθήνα

 27.Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων στον οικισμό «ΙΩΑΝΝΙΝΑ VI»-Κάτω Μάρμαρα.

28.Εξέταση αιτημάτων για : 1. Μείωση ενοικίου &  2.παραταση μείωσης ενοικίου

29. Λύση μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Κ4 στις εργατικές κατοικίες Ανθούπολης (Νεοχωρόπουλο) και έγκριση επαναδημοπράτησης

30.Καταβολή αποζημίωσης  στην Κουφοχρήστου – Ράτσικα Μηλιά του Στεφάνου μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1  Διοικητικού –Οικονομικού λόγω συνταξιοδότησης 

31.Καταβολή αποζημίωσης  στον Τσιακόπουλο Αθανάσιο του Νικολάου  μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Κηπουρών λόγω συνταξιοδότησης

32.Έγκριση ετήσιας συνδρομής σε δίκτυο μόνιμων σταθμών για μετρήσεις real time στο ελληνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 με την χρήση τοπογραφικού οργάνου GPS (rover δέκτη) και μιας σύνδεσης internet με δεδομένα data με κάρτα sim (με τον εκάστοτε πάροχο που συνεργάζεται ο Δήμος) με μια σύνδεση για υπηρεσίες wireless internet, με μηνιαία συνολική δαπάνη 20,00 ευρώ το μήνα.

33.Ανταλλαγή ιδιωτικής έκτασης Πρέντζα Ευάγγελου με δημοτική έκταση στο Τ.Δ. Μουζακαίων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

34.Έγκριση της υπ’αριθ. 83/28-07-2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014»

Εισηγητής: κ.Κων. Γκόγκος,  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος

35. Έγκριση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού Μ45 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κιάφας Δήμου Ιωαννιτών

36. Έγκριση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού Μ96 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Καλλιθέας Δήμου Ιωαννιτών

37.Σύναψη σύμβασης (με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό) συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών με εταιρία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος των δικτύων Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

38.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κτηνοτρόφου για αλλαγή ονόματος στις καταστάσεις βοσκής της Τ.Κ. Κοσμηράς

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος

39.Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για εκδηλώσεις (Κεντρική πλατεία-Θεατράκι Σκάλα

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

40.Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για εκδηλώσεις (Κεντρική πλατεία-οδός Παπάζογλου)

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

41. Λήψη απόφασης για την κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

42. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο Δήμο Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

43. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Εισηγητής: κ. Παντελής Κολόκας, Αντιδήμαρχος

44. Κατανομή πίστωσης από ΚΑΠ έτους 2014, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Αποφ. ΔΕΠ 13/45/2014)

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

45. Κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014-ΣΑΤΑ (Αποφ. ΔΕΠ 13/46/2014)

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

proedreio_dimotiko_symboylioΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

46.  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού – μειωτικού)  του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου»

47. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου Κτηρίου «Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα»

48. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών  του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Νήσου»

49.Ορισμός επιτροπής για την  προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας – Νεοκαισάρειας»
50. Οριστική παραλαβή του έργου: «Κρατικός Παιδικός Σταθμός στον Βοτανικό του Δήμου Ιωαννιτών»

51. Έγκριση 2ης Παράτασης του έργου: «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κουραμπά» του Δήμου Ιωαννιτών

52. Έγκριση 5ης Παράτασης του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου» του Δήμου Ιωαννιτών

53.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πάρκου παλαιού Δημαρχείου και ανακατασκευή παιδικής χαράς» του Δήμου Ιωαννιτών

54.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου : «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση οικισμού Κατσικά»

55.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου : «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων μεταξύ  Δημοτικών Σχολείων Μουζακαίων»

56. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων»

57. Παραλαβή της μελέτης:  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλιού Δημοτικού Σχολείου και  κοινόχρηστων χώρων  εντός οικισμού  Χαροκοπίου»

58.Έγκριση μερικής τροποποίησης μελέτης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση οικισμού Κατσικά»

59. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικώνινών στην εταιρείαμετην επωνυμία«VODAFONE-PANAFONE.AE» («Πάροχος») καιμε«Ανάδοχο Εκσκαφής» την εταιρεία«INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (INTRAKAT)».

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

60. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη Αγία Νάπα της Κύπρου για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 30ού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.