Συνήγορος: Νέα παρέμβαση – καταπέλτης για Μεσαρέ, Βογιάνου 

Ζητά έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άρση της επικινδυνότητας, ενώ ο Δήμος Ιωαννιτών δεν έχει συμμορφωθεί με την  απαίτηση για ενιαία μελέτη των έργων

Του Γιώργου Παπαχριστοδούλου

Μία ακόμη ηχηρή παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην κατασκευή των δρόμων του λεγόμενου μικρού δακτυλίου στην πόλη των Ιωαννίνων: ζητά έγκριση περιβαλλοντικών όρων και (οριστική) άρση της επικινδυνότητας σε έργα οδοποιΐας στην πόλη και συγκεκριμένα την Κενάν Μεσαρέ και τη Βογιάννου, έργα τα οποία περιλαμβάνονται στον μικρό δακτύλιο (όπως και η προέκταση της Μεσαρέ προς την έξοδο της πόλης στα Σεισμόπληκτα, έργο το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει).

Στη λεγόμενη σύνοψη διαμεσολάβησης ο Συνήγορος αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των πολιτών της περιοχής της Κιάφας που είδαν την γειτονιά τους να κόβεται κυριολεκτικά στη μέση εξαιτίας της κατασκευής της Κενάν Μεσαρέ, με τις δύο τελευταίες δημοτικές αρχές να σχεδιάζουν το συγκεκριμένο έργο, όπως κι εκείνο της Βογιάνου, καθώς και τα έργα στους γύρω δρόμους, χωρίς την απαραίτητη δημόσια συζήτηση και δίνοντας απαλλαγές περιβαλλοντικών όρων στον ίδιο τους τον…εαυτό.

Όπως επισημαίνει ο Συνήγορος – κι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντήσει η δημοτική αρχή – η παραπάνω πρακτική «βρίσκεται σε αντίθεση µε την αρχή της νοµιµότητας και την προστασία του δηµοσίου  συµφέροντος».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η σύνοψη διαμεσολάβησης έχει ως εξής:

Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη το 2011 διαµαρτυρόµενοι για την επικινδυνότητα της οδού Κενάν Μεσσαρέ, η οποία κατασκευάσθηκε όταν διαµορφώθηκε ο µικρός οδικός δακτύλιος της πόλης των Ιωαννίνων. Ακολούθησε  νέα διαµαρτυρία το 2012 σχετικά µε τα έργα βελτίωσης και κατασκευής της οδού  Βογιάνου.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), τόσο  για τα νέα έργα όσο και για τα υφιστάµενα των οποίων τα χαρακτηριστικά  τροποποιούνται σηµαντικά. Ωστόσο στην προκειµένη περίπτωση οι αρµόδιες  υπηρεσίες είχαν εκδώσει επανειληµµένα το 1998, 2004 και 2009 αποφάσεις

απαλλαγής από την ΕΠΟ και για τα δύο έργα, µε το σκεπτικό ότι η εκτέλεσή τους  προβλεπόταν στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, και ότι δεν θα επέφεραν ουσιαστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι η έκδοση αποφάσεων απαλλαγής από ΕΠΟ βρίσκεται σε αντίθεση µε την αρχή της νοµιµότητας και την προστασία του δηµοσίου  συµφέροντος. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι εκτός από τους συγκεκριµένους δύο δρόµους, πραγµατοποιούνται και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις στην οδοποιΐα της περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ένα έργο διαµόρφωσης οδικού δικτύου,  κατακερµατισµένο σε µικρότερα, να υλοποιείται δίχως Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και χωρίς να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία του  περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών.

Η Αρχή επεσήµανε ακόµη ότι από το χρόνο έγκρισης του χωροταξικού σχεδιασµού της περιοχής έως την έναρξη αδειοδότησης και κατασκευής του οδικού δικτύου µεσολάβησε µεγάλο χρονικό  διάστηµα. Συνεπώς, το γεγονός ότι το έργο µελετήθηκε και προβλέφθηκε σε  προγενέστερο χρόνο από αυτόν που υλοποιήθηκε, επιβάλλει την εκ νέου στάθµιση  των επιπτώσεών του στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο ο  Συνήγορος πρότεινε την εκπόνηση ενιαίας ΜΠΕ για την αξιολόγηση των  αθροιστικών αποτελεσµάτων από την κατασκευή όλων των προβλεπόµενων έργων  οδοποιίας, ώστε να καθοριστούν όροι για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Η ∆ιοίκηση, µετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε µε στελέχη της Αρχής, δεσμεύτηκε εγγράφως το Μάιο του 2013 για την εκπόνηση ενιαίας ΜΠΕ που θα  εξετάσει τις επιπτώσεις του συνόλου των υφιστάµενων και υπό κατασκευή οδών.  Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί παρά την παρέλευση περίπου ενός χρόνου.

Ως προς το ζήτηµα της επικινδυνότητας που επανειληµµένα επεσήµανε η Αρχή, η Τροχαία Ιωαννίνων διαπιστώνοντας τον κίνδυνο τροχαίων ατυχηµάτων συνέστησε  στο ∆ήµο τη λήψη µέτρων, σε εφαρµογή της µελέτης κατασκευής της οδού Κενάν Μεσσαρέ. Τέλος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τον Απρίλιο του 2014 την  αποκλειστική χρήση τµήµατος της συγκεκριµένης οδού ως χώρου στάθµευσης.

Ο Συνήγορος αναγνωρίζει την απόφαση αυτή του ∆ήµου ως ένα µέτρο για την  ασφάλεια των πολιτών. Σηµειώνει ωστόσο την καθυστέρηση στην λήψη µέτρων για  την αντιµετώπιση της επικινδυνότητας των έργων οδοποιίας. Παράλληλα, εµµένει στην πρότασή του για εκπόνηση ενιαίας ΜΠΕ που θα συµπεριλαµβάνει το σύνολο των έργων».

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.