Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας

pamvotis_logo22

Σήμερα στις 6 το απόγευμα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου στην Ελεούσα και θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

  1.-Αποδοχή πίστωσης, η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, έναντι της δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009.

  2.-Αποδοχή πιστώσεων οι οποίες προέρχονται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (ΣΑΤΑ).

  3.-Αποδοχή επιχορήγησης του Ο.Α.Ε.Δ. για εισφορές ΙΚΑ μηνός Ιουνίου 2014 των απασχολουμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα των δημοσίων προσκλήσεων του Ο.Α.Ε.Δ.

  4.-Αποδοχή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή και διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

  5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

  6.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση Γυμνασίου Ελεούσας».

  7.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας».

  8.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Ζίτσας».

  9.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Ζίτσας Δήμου Ζίτσας».

 10.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας».

 11.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας».

 12.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου “Παναγιάς Ραϊδιώτισσας” Βροσύνας».

 13.-Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τα τέλη διαφήμισης.

 14.-Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τον φόρο ζύθου και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

 15.-Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από το τέλος ακίνητης περιουσίας.

 16.-Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων και Υπηρεσιών, για την Δημοτική περίοδο 2014-2019.

 17.-Εξέταση αιτήσεως κας Καραφέρη Νίκης για λύση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιθίνου.

 18.-Εξέταση αιτήσεως κας Μπριασούλη Αλεξάνδρας για λύση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λοφίσκου.

 19.-Χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμβολαίων εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Πετσαλίου και Ραδοβιζίου.

 20.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 188/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή δηλώσεων φόρων κληρονομιάς και δωρεάς καθώς και των αντίστοιχων συμβολαίων οικοπέδου στην Τ.Κ. Ζίτσας.

 21.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 370/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατά το σκέλος που αφορά τον ορισμό των μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: “Δημιουργία Κέντρου Τηλεπρόνοιας & Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Κοινωνικής & Ιατρικής Φροντίδας”.

 22.-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή του κ. Δημάρχου, στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014.

 23.-Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας» για την Δημοτική περίοδο 2014-2019.

 24.-Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», για την Δημοτική περίοδο 2014-2019.

  25.-Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων,για την Δημοτική περίοδο 2014-2019,  των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία: α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και β) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΖΙΤΣΑΣ»

 26.-Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο ύδρευσης Δήμων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

 27.-Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου:

 α)Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων)

  β)Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου.

 28.-Ορισμός εκπροσώπων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων περιοχής Δήμου Ζίτσας για το έτος 2014.

 29.-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής για την ρύθμιση θεμάτων μη αναφερομένων στον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης-γυμναστηρίων.

 30.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ειδική επιτροπή για την χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

 31.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή «Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (Ο.Α.Ε.)» για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές του Δήμου.

 32.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 192/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων».

 33.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και την εγκατάσταση μονάδας ΑΕΚΚ, στη θέση «Εικόνες-Πουρνάρι», της Τ.Κ. Αναργύρων, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων», φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

 34.-Συγκρότηση επιτροπής και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους αυτής για την απογραφή και εκκαθάριση μητρώου παγίων του Δήμου Ζίτσας.

 35.-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας και του Δήμου Ζίτσας για την Υλοποίηση του Υποέργου: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου “Παναγιάς Ραϊδιώτισσας” Βροσύνας»

 36.-Αποδοχή της 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Οικισμού Ελεούσας» (MIS340169) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

 37.-Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης των Σχολείων του Δήμου Ζίτσας» (MIS379216)

 38.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γρανίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Κόντης Νικόλαος.

 39.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η  «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.»

 40.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικά έργα για τη λειτουργία του έργου «Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών» του Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε.  κ. Κιτσάκης Αριστοτέλης.

 41.-Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε

 42.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξης στο Δημοτικό σχολείο Μεγ. Γαρδικίου και κατασκευή επιχρισμάτων στο παλαιό Δημαρχείο της Δ.Κ. Ελεούσας Δ. Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτριος Ραπτής.

 43.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή τμήματος διώρυγας αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.

 44.-Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευαγγ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.»

 45.-Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Τροποποίηση μελέτης Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Λιγοψάς της Δ.Ε. Εκάλης» (Μελετητής Παπαγεωργίου Άγγελος, Αρχιτέκτων Μηχ/κος).


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.