Περιφέρεια: Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στις 10 το πρωί συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά της αριθμ. 26/1142/29-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/25-08-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για  την επιλογή  του  Ιδιωτικού  Φορέα  Σύμπραξης  (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και αναδείχθηκε Προσωρινός Ι.Φ.Σ.
 2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και συντήρηση στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «Β. ΑΗΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 25-11-2014.
 3. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Σοφοκλή Νταλάκου, Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου κτηνοτροφικών και λοιπών εγκαταστάσεων στην Άρτα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου στράγγισης», προϋπολογισμού € 39.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση των από 18-09-2014 και 23-09-2014 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΚΟΚ μετά στύλων» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 7. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, στην Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 8. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 9. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 15-09-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 96923/3621/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας (καταπτώσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα (έντονες καταιγίδες).
 10. Έγκριση  σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας (Ν. 3986/2011) επί των κτισμάτων και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα (Στρατόπεδο Δούκα) στην πόλη της Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου- Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
 11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών από την Π.Ε. Θεσπρωτίας στα πλαίσια του έργου «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου».
 14. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Μαντζίλα Βασιλικής, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις 2 και 3-10-2014, με θέμα: «Πρακτική παρουσίαση και Ορθή Χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 15. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, Γούλα Διογένειας και Λάνταβου Ευαγγελίας, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν, την 30-09-2014 η πρώτη και την 01-10-2014 η δεύτερη, στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χρηστών Υποσυστημάτων του έργου: “Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών – Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 16. Έγκριση μετακίνησης του Ηλία Σπυρόπουλου, Προϊσταμένου του Τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χρηστών Υποσυστημάτων του έργου: “Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών – Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου», που θα διεξαχθεί από 30-09 έως 1-10-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 17. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας Λαμπράκη Εμμανουήλ στην Αθήνα από 29-9-2014 έως 3-10-2014, για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τίτλο “Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων” και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.