Ιδρύεται ανοικτό τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην Καβάλα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικού Τομέα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα ιδρύσει το υπουργείο Παιδείας με απόφαση του Κ. Αρβανιτόπουλου, το οποίο θα έχει έδρα την Καβάλα.

Με αυτόν τον τρόπο η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, εκτός από το Δημοκρίτειο και το ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, θα «θωρακιστεί» και με ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικού Τομέα, το οποίο θα μπορεί ν΄ απορροφήσει κάθε χρόνο πάνω από 5.000 φοιτητές στα προπτυχιακά και αναλόγως στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το ίδρυμα θα παρέχει: α) Πτυχία, β) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters), γ) Διδακτορικά Διπλώματα, δ) Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης, ε) Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, στ) Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων. Επίσης θα μπορεί να διοργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα, με στόχο να προσελκύσει πέραν των Ελλήνων και φοιτητές από τα Βαλκάνια (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία) αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο στόχος του ιδρύματος είναι να απομακρύνει τα εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση σε σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου και να ενισχύσει την ισότητα στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, ενώ απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τεχνολογικό τομέα.

Σημαντική παράμετρος είναι και η πρόσβαση των ειδικών ομάδων όπως των μειονοτικών νέων καθώς και της συμμετοχής στα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά πληθυσμού από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, που θα προσδώσουν κεντρικό χαρακτήρα στη Θράκη.

Οσον αφορά στις εγκαταστάσεις, θα αξιοποιηθούν αυτές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όσο και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε όλες τις πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα κ.λπ.).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου, το Ιδρυμα θα ακολουθήσει μεικτό σύστημα (blended learning), συνδυάζοντας την παραδοσιακή μάθηση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τις μεθόδους της παράδοσης στην αίθουσα, με τις δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το σύστημα αυτό προσφέρει: Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης για σπουδαστές και καθηγητές. Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα προγράμματα που ακολουθούν μόνο παραδοσιακές μεθόδους ή μόνο ηλεκτρονικά μαθήματα. Υψηλή ζήτηση από φοιτητές λόγω ευελεξίας και άνεσης. Αύξηση στην πληροφόρηση για φοιτητές και διδάσκοντες, καθώς τους προσφέρει νέες δυνατότητες να αξιοποιήσουν για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα.

Το σημαντικό είναι ότι το ίδρυμα αυτό απευθύνεται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και θα παρέχει, όσο γίνεται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει τον χρόνο μελέτης και τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής διαμορφώνει ο ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών μέσα από το αρθρωτό σύστημα.

Οι ειδικότητες που θα προσφέρει είναι:
• e-Technologies Department
• Electrical Engineering
• Informatics
• Mechanical Engineering
• e-Accounting & Business Administration
• e-Nursing
• e-Oenology

ΠΗΓΗ: B2Green

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.