Δομή ισότητας λειτουργεί στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και της κατηγορίας Πράξης 3.2.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων».

Η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και στα όργανα εκπροσώπησής τους αποτελεί στρατηγικό στόχο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού γίνεται σε μία συγκυρία βαθειάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οποία έχει επιτείνει τα δυσμενή και άνισα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης με επιπτώσεις, όπως την κατακόρυφη άνοδο της ανεργίας σε σχέση με τους άντρες, τη βραχεία ή σύντομη καριέρα, τη στασιμότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, τις άνισες ή/και χαμηλότερες αμοιβές, τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας και βέβαια την αδήλωτη εργασία, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν Δομές Ισότητας των Φύλων σε Εργατικά Κέντρα και σε Ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα.

ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ

Η Δομή Ισότητας των Φύλων στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, ξεκίνησε και συνεχίζει δυναμικά τη λειτουργία της με στόχους:

-την υποστήριξη με ατομική συμβουλευτική εργαζομένων γυναικών (καθώς και  πρόσφατα απολυμένων ή εργαζόμενων με επισφαλή εργασία) και την πληροφόρηση τους σε εργασιακά-ασφαλιστικά κ.α. ζητήματα,

-την υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης, ανάπτυξης των διεκδικητικών και των ηγετικών ικανοτήτων των γυναικών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τέλος, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Ενέργειες Επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης εργαζομένων γυναικών», η Δομή Ισότητας  θα οργανώσει σεμινάρια επιμόρφωσης και βιωματικά εργαστήρια γυναικών εργαζομένων – συνδικαλιστριών με στόχο την επιμόρφωση στα ζητήματα του συνδικαλισμού και της ισότητας των φύλων, καθώς και σε εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Κωνσταντίνα Κράνου, στέλεχος της δομής τηλ: 26510 73993 και 6939749585, Διεύθυνση:  Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, Γιοσέφ Ελιγιά 7, 45221, Ιωάννινα, Ώρες λειτουργίας: 14:00 – 19:00 email:  isotitaioannina@gmail.com

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.