Δήμος Ιωαννιτών: Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέλεξε στη χτεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, μετά την εκλογή του προεδρείου.

Στην Οικονομική Επιτροπή τακτικά μέλη εξελέγησαν: Θωμάς Γιωτίτσας, Δημήτρης Κατηρτζίδης, Γιάννης Λιόντος, Παντελής Κολόκας, Δημήτρης Νάστος από την παράταξη της πλειοψηφίας Στέφανος Μάντζιος και με επαναληπτική ψηφοφορία Βασίλης Κοσμάς και Λάμπρος Τζίμας από την μείζονα μειοψηφία.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν από την πλειοψηφία: Γωγώ Γιώτη, Ειρήνη Βαρτζιώτη και Ντίνα Μπακόλα και από την μείζονα μειοψηφία: Σπύρος Κωνσταντόπουλος και Κώστας Λισγάρας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τακτικά μέλη εξελέγησαν: Γιώργος Βίνης, Ελένη Βασιλείου, Βασίλης Καλούδης, Αλέκα Βακαλοπούλου, Κώστας Γκόγκος από την πλειοψηφία και Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Νίκος Τσόλης και Κώστας Λισγάρας, από τη μειοψηφία.

Αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία οι: Νίκος Σαρακατσάνος, Κώστας Λαόσογλου και Μπάμπης Μπρέχας και από την μειοψηφία οι: Βασίλης Κοσμάς και Λάμπρος Τζίμας.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, ολοκληρώθηκε η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Ιωαννιτών εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με 37 μέλη. Με τον Δήμαρχο και 36 Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων 22 της πλειοψηφίας και 14 συνολικά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Από την «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα – Κοινωνία Πολιτών» ήταν υποψήφιοι και εκλέχθηκαν:

Αρλέτος Ηλίας -Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα -Βίνης Γεώργιος – Γιώτη Γεωργία – Γιωτίτσας Θωμάς – Γκόγκος Κωνσταντίνος – Γκόλας Νικόλαος Κατηρτσίδης Δημήτριος – Κολόκας Παντελής – Λαόσογλου Κωνς/νος – Λιόντος Ιωάννης – Μανταλόβας Αθανάσιος – Μπακόλα Ντίνα – Μέγα Βασιλική – Μπρέχας Χαράλαμπος – Νάστος Δημήτριος – Παπαδιώτης Γεώργιος – Σαρακατσάνος Νικόλαος – Τσαμπαλάς Βασίλειος – Τσίλη Παρασκευή – Τσουμάνης Φίλιππος – Χρυσοστόμου Ευθύμιος.

Από την «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» εκλέχθηκαν:

Βλέτσας Βασίλειος – Γκίκας Γρηγόριος – Γκόντας Νικόλαος – Εμμανουηλίδης Ιωάννης – Κοσμάς Βασίλειος – Μάντζιος Στέφανος – Τζίμας Λάμπρος – Τσόλης Νικόλαος

Από την παράταξη «Γιάννενα- Πολίτες για την Ανατροπή» εκλέχθηκαν: Νάτσης Λάζαρος και Στέφος Ιωάννης.

Από την παράταξη «Γιάννενα Τώρα» εκλέχθηκαν: Μπαρτζώκας Αριστείδης και Κυριαζής Κωνσταντίνος.

Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» εκλέχθηκε ο Τασιούλας Δημήτριος.

Από τη «ΔΡΑΣΥ» εκλέχθηκε ο Σκοπούλης Στέφανος.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.