Ξεκινά το πρώτο ERASMUS+ στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών – Στρατηγικές συμπράξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ξεκινάει η πραγματοποίηση του Σχεδίου με τίτλο Environmental Pοrtfolio for Quality in University Education (ÉPOQUE).

Το σχέδιο ÉPOQUE αποτελεί διάκριση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθόσον καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα επιλεγέντα σχέδια προς χρηματοδότηση για το 2014-2015. Συντονίστρια της Στρατηγικής Σύμπραξης (SP) είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Σχολής Επιστημών Αγωγής, Παν. Ιωαννίνων, κ. Αικ. Πλακίτση.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο ÉPOQUE προωθεί μια έξυπνη εξειδίκευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, επιστημόνων των θετικών επιστημών και μηχανικών μέσα από ένα περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο (environmental portfolio) έτοιμο να ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Σχολών. Δημιουργεί μία νέα γενιά επιστημόνων που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αειφόρο ανάπτυξη οργανισμών όπως είναι τα σχολεία. Καινοτομεί και ανταλλάσσει καλές πρακτικές μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, Βαλτικής και Μεσογείου.

Στη σύμπραξη ÉPOQUE συμμετέχουν: το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως συντονιστής, το University of Helsinki (FI), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL), το University of Naples (IT), το BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT), και η Projects In Motion limited (MT).

Το σχέδιο έχει διετή διάρκεια και περιλαμβάνει την πραγματοποίηση Διεθνικών Συναντήσεων, την υλοποίηση Πνευματικών προϊόντων και δράσεων διάδοσης αποτελεσμάτων και δραστηριότητες μάθησης/επιμόρφωσης. Προωθεί την διεθνή κινητικότητα ενώ παράλληλα συμβάλλει στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, οργανώνοντας δράσεις σε συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η εναρκτήρια συνάντηση για το σχέδιο EPOQUE. Το Πανεπιστήμιο θέτει τους στρατηγικούς στόχους και πρωτοστατεί στην παραγωγή νέων μαθημάτων στην Αγγλική και σε άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες, που μπορούν να προσφέρονται ως κοινά μαθήματα και στα 4 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Επιπλέον, Φιλανδοί, Έλληνες και Ιταλοί φοιτητές θα εκπαιδεύονται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο από διεθνή ομάδα Πανεπιστημιακών δασκάλων και έμπειρων εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπροσώπων του χώρου της εργασίας, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη ανά συμμετέχουσα χώρα.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.