Αυξημένες κοινωνικές δαπάνες πρότεινε η “ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ”

Την τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου Βασίλη Τσίκαρη τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου έδωσε στη δημοσιότητα η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» η οποία καταψήφισε.

Στην εισήγησή του ο κ. Τσίκαρης ανέφερε: «Η αποκωδικοποίηση του προϋπολογισμού της περιφέρειας Ηπείρου για το 2015 που κατατέθηκε για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο μας επιτρέπει αντικειμενικά να εξάγουμε συμπεράσματα και πολιτικές εκτιμήσεις χρήσιμες  για τα πραγματικά όρια που θέτει ο προϋπολογισμός στις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τη συμβολή της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των εργαζομένων, και τη διαδικασία φτωχοποίησης σημαντικών τμημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα εξής:

·         Τα ποσά που αναφέρονται ως απολογιστικά για το 2013αποτελούν τα πραγματικά χρήματα που εισέπραξε και ξόδεψε η Περιφέρεια. Δείχνουν δηλαδή τα όρια της πραγματικής κρατικής επιχορήγησης και των πόρων της Περιφέρειας.

·         Τα ποσά που καταγράφονται ως Διαμόρφωση 2014 είναι τα ποσά που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις, τα ΘΑ και οι λαικίστικες εντάξεις μικρο έργων, πρακτική που εφαρμόζει κατά κόρο η Περιφερειακή αρχή. Η διαφορά μεταξύ εικονικής και πραγματικής κατάστασης είναι:79163556,79(Διαμόρφωση εξόδων 2014)-46680623,53(πραγματικές εκταμιεύσεις 2013)=32482933,26. Η διαφορά αυτή εκτινάσσεται με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό (προτείνονται έξοδα 92.591.340,68€). Όσοι λοιπόν είδαν να εντάσσονται ή να προκηρύσσονται έργα και ελπίζουν ότι θα ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να περιμένουν όταν και αν η Περιφέρεια θα καταφέρει να εισπράξει τις διπλάσιες σχεδόν κρατικές επιδοτήσεις.

·           Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2015 κινούνται στη λογική της ενίσχυσης της παραπλανητικής λαϊκίστικης πολιτικής πρακτικής της Περιφερειακής Αρχής, η οποία στοχεύει, για πελατειακούς-εκλογικούς λόγους, στην εικονική υλοποίηση των επιθυμιών και αναγκών των ψηφοφόρων και της περιοχής. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι τόσο το 2014 όσο και το 2015 είναι προεκλογικές χρονιές. Βασικό εργαλείο για την πρακτική υλοποίηση της πολιτικής αυτής αποτελούν οι εικονικές εγγραφές υπερβολικά αυξημένων πιστώσεων για επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα πραγματικά κονδύλια που τελικά διατίθενται. Ενδεικτικό της παραπάνω πρακτικής είναι η υπόδειξη της κυβέρνησης μέσω της εγκυκλίου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2015 ποσό αυξημένο κατά 73,36% για δημόσιες επενδύσεις από το ποσό που διατέθηκε για τον ίδιο σκοπό το 2012(ΑΔΑ:ΒΔΑΥΝ-ΚΦ1). Σε τι εξυπηρετεί αυτό; Δίνει τη δυνατότητα στην Περιφερειακή Αρχή και την Κυβέρνηση να εντάσσουν έργα  για επικοινωνιακούς-πελατειακούς λόγους χωρίς στην ουσία να αναλαμβάνουν και την υποχρέωση της πραγματικής χρηματοδότησης και υλοποίησής τους. Για παράδειγμα με βάση τα απολογιστικά του 2012 οι πληρωμές για επενδύσεις (κωδικός 9000) διαμορφώθηκαν σε 27.922.931,48€ (ΑΔΑ:ΒΛ197Λ9-ΑΑΛ) και η Περιφερειακή Αρχή, έχοντας συνειδητοποιήσει τον ανέξοδο πελατειακό θησαυρό των Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει ποσό υπερδιπλάσιο δηλ. 74.990.099,13. Αναμένεται συνεπώς την επόμενη χρονιά ένας οργασμός προγραμματισμού και εντάξεων έργων στη λογική της Λαϊκής ρήσης: Με το τάξιμο δεν ζημιώνεσαι το δόσιμο είναι που βλάπτει.

            Η απόδειξη των παραπάνω εκτιμήσεων βρίσκεται στον πίνακα που παρατίθεται, τα στοιχεία του οποίου στηρίχθηκαν στην επεξεργασία των δεδομένων των Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΒΙΕΒ7Λ9-09Δ).

Πίνακας στοιχείων Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 που προϋπολογίστηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου και η εξέλιξη χρηματοδότησής τους (πηγή ΑΔΑ:ΒΙΕΒ7Λ9-09Δ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ1 ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Εγκεκριμένοςπροϋπολογισμός Πληρωμές μέχρι 31/12/2013 Ποσοστό εκταμίευσηςστ/ε *100
α β γ δ ε στ ζ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1999 76 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010      
19 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 95 8.903.773,98 4.543.324,54 51,03
ΑΡΤΑΣ 2008 2 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010      
77 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79 6.050.018,63 1.325.141,51 21,90
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1988 16 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010      
57 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73 6.348.459,82 2.473.188,36 38,96
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2006 1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010      
145 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 146 8.211.617,612 2.150.379,12 26,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 393   29.513.870,04 10.492.033,53 35,55

 1Στην ανάλυση δεν συμπεριλήφθηκαν έργα που αφορούν τη σχολική στέγη.

2 Αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις (Συμβατικό ποσό)

Σχολιασμός του πίνακα

Ø      Αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα της πολιτικής της πελατειακής πρακτικής της Περιφερειακής Αρχής και ειδικά του Περιφερειάρχη.

Ø      Τα έργα που προγραμματίζει γενικά η Περιφερειακή αρχή καρκινοβατούν για διαστήματα μεγαλύτερα από ΔΕΚΑΕΤΙΑ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους  που απαιτείται η συνεχής αναθεώρησή τους.

Ø      Η αναθεώρηση που επιβάλει η πρακτική αυτή οδηγεί σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου ενώ η πραγματική εικόνα του μεγέθους της επιβάρυνσης δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί.

Ø      Το ότι 76 έργα από τα 95 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων βρίσκονται σε εκκρεμότητα για πάνω από 5 χρόνια υποδηλώνει ότι κύριος φορέας υλοποίησης  της πρακτικής των υποσχέσεων και της εικονικής πραγματικότητας είναι ο Ίδιος ο Περιφερειάρχης.

Ø      Οι επαγγελματίες που εμπιστεύτηκαν ή εμπιστεύονται την Περιφερειακή Αρχή και υλοποιούν έργα χωρίς εκταμίευση χρημάτων δανείζουν στην ουσία την Περιφέρεια και οι ίδιοι οδηγούνται σε οικονομική χρεωκοπία εκτός πιθανά και αν ανήκουν σε κείνους που ευνοούνται με έγκαιρη εξόφληση.

Ø      Με βάση το ρυθμό εκταμιεύσεων για έργα που εντάχθηκαν από το 2011 και μετά (πχ Άρτα 21,90%, Πρέβεζα 26,19) προκύπτει ότι η  ολοκλήρωσή τους θα ολοκληρωθεί την επόμενη δεκαετία.

Συνοπτικά

·         Ο προϋπολογισμός υπηρετεί απόλυτα τις μνημονιακές κυβερνητικές πολιτικές.

·         Συντάχθηκε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που επέβαλλε η Τρόικα και ακολουθεί πιστά τις κυβερνητικές υποδείξεις.

·         Κινείται στη κατεύθυνση μιας απόλυτα ποδηγετημένης τοπικής αυτοδιοίκησης που υπηρετεί πειθήνια τις κεντρικές κυβερνητικές πολιτικές επιλογές ενάντια στις στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζομένων.

·         Η σύνταξη του προϋπολογισμού παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής ευαισθησίας και διαφάνειας καθώς γίνεται χωρίς να υπάρχει στοιχειώδη ενημέρωση των μελών του ΠΣ για τα έργα που προγραμματίζονται και αυτό τη στιγμή που πολλά μέλη του συμμετέχουν για πρώτη φορά.

·         Είναι κοινωνικά ανάλγητος καθώς δεν προβλέπει ενώ θα μπορούσε κοινωνικές δαπάνες, περικόπτει δαπάνες που αφορούν μεταφορά μαθητών, νεφροπαθείς κλπ.

·         Με τα πλασματικά έσοδα-έξοδα που προβλέπει  προσπαθεί να εκπέμψει το μήνυμα της δήθεν ανάκαμψης της οικονομίας εικόνα που έχει ανάγκη η κυβέρνηση για τους εκλογικούς της στόχους. Με την επιλογή αυτή συντάσσεται απόλυτα η Περιφερειακή Αρχή.

·         Δεν διαθέτει στοιχειώδη αναπτυξιακή προοπτική. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά διαβούλευση, ούτε έστω ενημέρωση, για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα που να προγραμματίζει η Περιφερειακή Αρχή. Η κατάτμηση των όποιων κονδυλίων σε μικρά έργα, που εξυπηρετούν απλά τις πελατειακές ανάγκες, αποτελεί τη  σοβαρότερη τροχοπέδη της όποιας αναπτυξιακής προσπάθειας.

·         Είναι πολιτικά μη έντιμος καθώς παραπλανεί με τα πλασματικά έσοδα-έξοδα και συγκαλύπτει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι και η Ήπειρος.

·         Δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα όλες οι περιφερειακές ενότητες.

Παρόλο που στον προϋπολογισμό θα μπορούσαν να προβλεφτούν κονδύλια για προγραμματικές συμβάσεις ή επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ (πχ Δήμους, Ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης, επιστημονικά, εκπαιδευτικά πολιτιστικά κλπ.), σύμφωνα και με  το υπόδειγμα προϋπολογισμού της ΚΥΑ, τα οποία θα μπορούσαν να απαλύνουν την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει σημαντικά τμήματα της κοινωνίας, η Περιφερειακή αρχή εφαρμόζοντας με απόλυτη ευλάβεια την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης δεν προβλέπει τίποτα ή στην καλλίτερη περίπτωση προβλέπει αμελητέα ποσά.

Βασίλης Τσίκαρης

Βασίλης Τσίκαρης

Ως Παράταξη θα ψηφίζαμε την πρόβλεψη ενισχυμένων κονδυλίων για δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα, μέσω των οποίων η Περιφέρεια θα μπορούσε να κάνει Προγραμματικές συμβάσεις με νοσοκομεία και Ιδρύματα κλπ για την Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, των ανέργων και των επαγγελματιών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Στο βαθμό που η Περιφερειακή Αρχή αποδέχεται μια τέτοια προοπτική, προτείνουμε οι προβλέψεις για τους κωδικούς αυτούς να μπουν ξεχωριστά σε ψηφοφορία.

Με βάση όλα τα παραπάνω, και με την επιφύλαξη της αποδοχής εκ μέρους της Περιφερειακής αρχής την ενίσχυση των κονδυλίων για κοινωνικούς σκοπούς, η Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» καταψηφίζει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2015.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.