Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 στις 9.30 το πρωί συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-10-2014 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και έγκριση δαπανών.
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-10-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.Δ. Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακκαβιά», προϋπολογισμού  € 119.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-10-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση στηθαίων δρόμου Ανήλιο – Χαλίκι και μικροεπισκευές», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», προϋπολογισμού € 280.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-10-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2015.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου άρδευσης περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού € 12.044,90 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, του προβλεπομένου στο άρθρο 118 ΚΔΔ, ειδικού δικογράφου και επίδοσης αυτού, κατόπιν της από 7-10-2014 Προσεπίκλησης του Σωκράτη Μπατσή, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την από 14-2-2014 αγωγή αποζημιώσεως της Ευρυδίκης συζ. Χρήστου Κοντογιάννη, κατά του Σωκράτη Μπατσή, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014» που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το χρονικό διάστημα 26-30/11/2014.
 11. Έγκριση δαπανών για κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικών Επιμελητών, για την επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 12. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Λώλη Παναγιώτας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Κωνσταντινίδη Ευαγγέλου, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Μπράτη Ευγενίας της Δ/νσης Πολιτικής Γής της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της Ομάδας του Έργου AdriaticGovernanceOperationPlan με ακρωνύμιο «AdriGov», στη Βενετία της Ιταλίας, για την συμμετοχή τους στο Σεμινάριο με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» που διοργανώνονται  στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 13. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της ομάδας του έργου AdriaticRouteforThematicTourism με ακρωνύμιο “ADRIATICROUTE”, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος, στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2014 για την παρακολούθηση σεμιναρίου – συνάντησης της  Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, και έγκριση των σχετικών δαπανών
 14. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αικατερίνης Ντόντορου, στην Σόφια της Βουλγαρίας, προσκεκλημένη από τον παγκόσμιο Οργανισμό FAO σε συνάντηση εργασίας για την επιτήρηση του αφθώδους πυρετού, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 – 12 Νοεμβρίου 2014 και έγκριση των δαπανών που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης αυτής προς και από τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση στην Βουλγαρία.
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου με θέμα «Η κτηνοτροφία στην Ήπειρο- τελευταίες εξελίξεις»και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 17. Έγκριση συνέκδοσης επετειακού καταλόγου εκδήλωσης για το Δομίνικο Θεοτοκόπουλο (ElGreco) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την αποκατάσταση των ζημιών (από δολιοφθορά) του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων (Κατσικάς)», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.
 19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-10-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου κτηνοτροφικών και λοιπών εγκαταστάσεων στην Άρτα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών της μελέτης της Π.Ε. Άρτας«Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και Περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου «Γραφείου Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών – Μνημείο ΕΠΕ», μέχρι την 03-03-2015.
 21. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων με Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ) για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016, με άσκηση τους δικαιώματος προαίρεσης, και τροποποίηση τμημάτων πρόχειρου διαγωνισμού και διαπραγματεύσεων.
 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Άρτας «Κάτω Χώρα Μεσούντας-Πετράλωνο (ανταπόκριση) Γυμνάσιο – Λύκειο Βουργαρελίου».
 23. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημ. Οδού προς οικισμό Μεταβυζαντινής Ουζντίνας (Οσδίνας) Πέντε Εκκλησιών Δ. Σουλίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση επισκευή στηθαίων στο δρόμο Ηγουμενίτσα – Μαυρομάτι εκατέρωθεν του φράγματος Καλαμά», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/03-11-2014 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας της 1ης διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 27. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας Αθανασίου Κωνσταντίνου και Τσουμέτη Αναστασίας, μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής και της Ομάδας Εργασίας του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ACROSSE (AccessibilityimprovedatborderCROSingsfortheintegrationofSouthEastEurope)”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας SOUTHEASTEUROPE 2007-2013, στο Βέλγιο (Βρυξέλλες) από 10 έως και 12-11-2014, για την συμμετοχή τους στο συνέδριο (workshop) που διοργανώνει ο ανάδοχος του έργου, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 28. Έγκριση μετακίνησης των Γεωπόνων, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κίτσιου Ιωάννη, Νούσια Χαραλάμπους και Ζαραβούτση Θεόδωρου, στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 21-11-2014, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Τσιρώνη Ευάγγελου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στην έκδοση βεβαίωσης ψηφιακού ταχογράφου του οχήματος ΚΗΙ 9904 και του ρυμουλκού ΚΗΙ 9222 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 30. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Βασιλείου Κωνσταντακόπουλου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στην πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Αποχέτευση όμβριων στον Οικισμό Πετρίτσια – Μαργαρώνα», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013 Υποέργο: Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 12.800,00 με ΦΠΑ.
 33. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 48611/10545/1-10-2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
 34. Έγκριση μετακίνησης του Αλεξίου Τσαπάρα, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 21-11-2014, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ με θέμα: «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων φυτικής προέλευσης i) χυμοί, επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά, ii) μπαχαρικά, καφέ, κακάο, ξηροί καρποί» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 35. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 36. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/29-10-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», προϋπολογισμού 44.560,00 € με ΦΠΑ.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.