Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

perifereianea2

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 στις 9.30 το πρωί συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-10-2014 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2014 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-09-2014 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου  «Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και Συνοικισμού Γορίτσας», προϋπολογισμού 37.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-09-2014 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση υδραύλακα – τμημάτων οδού στη θέση Γρανίτσα στο Δ.Δ. Καταρράκτη Άρτας», προϋπολογισμού € 9.150,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή κελιών Ι.Μ. Αβάσσου», προϋπολογισμού € 240.000,00  με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Φανερωμένης της 2ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ», του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», με κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», μέχρι την 31-01-2015.
 9. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Παππά Μάριου του Σπυρίδωνα, σπουδαστή του Τμήματος Μηχανικών  Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου (αριθμ. 29/1292/22-09-2014 απόφαση της Ο.Ε.).
 11. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «Καλπάκι 2014» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 13. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων & Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για άμεση επέμβαση για «Μεταφορές του μηχανήματος έργου ΜΕ-119462 Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», που εκτελέστηκαν με μηχάνημα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 73478/2692/10-07-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 22/974/16-07-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για άμεση επέμβαση για την «Μεταφορά μπαζών για αποκατάσταση βατότητας δρόμου πρόσβασης για μηχανήματα της Περιφέρειας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 96298/3598/12-09-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 29/1270/22-09-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 18. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για άμεση επέμβαση για την «Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από το «Λιμανάκι» στην περιοχή του Καλαμά», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 102872/3818/30-09-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 31/1337/02-10-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εσωτερικοί χρωματισμοί στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού δαπάνης € 6.759,90 με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού: α) της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου, β) της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και γ) της Εθνικής Αντίστασης, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 22. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 19 έως 21-10-2014 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», αναδόχων των συμπραττομένων γραφείων μελετών: Γεωργίου Μήτσιου του Αχιλλέα, Ιωάννη Γεωργίου του Γεωργίου, Βασιλείου Ντάλα του Χρήστου, μέχρι την 15-04-2015.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.