Συνεδρίαση για τα δημοτικά τέλη στην Κόνιτσα

konitsa

Τα δημοτικά τέλη του 2015 συζητά σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Η ημερήσια διάταξη εδώ.
Ακολουθεί στις 8 το απόγευμα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: Έγκριση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Κόνιτσας, οικονοµικού έτους 2015.


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.