Σύμφωνη γνώμη την προμήθεια εξοπλισμού στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη προς το Δήμο Νικολάου Σκουφά εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης υποέργων της πράξης «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά». Πρόκειται για τα έργα:

-«Προμήθεια οχημάτων», προϋπολογισμού 588.432 ευρώ

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 119.033,25 ευρώ.

Με άλλο έγγραφο προς το Δήμο Νικολάου Σκουφά εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για δύο υποέργα της πράξης «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ.Κ. Πέτα’. Πρόκειται για τα ‘Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό Σταθμό στη Δ.Κ. Πέτα (πακέτο Α’ εξοπλισμός αυλής)», προϋπολογισμού 9868,92 ευρώ, και ‘Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό Σταθμό στη Δ.Κ. Πέτα (πακέτο Β’ υπολογιστές – μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας)», προϋπολογισμού 4489,50 ευρώ.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.