Παράταση για την υποβολή του Ε9 ζητούν οι φοροτεχνικοί της Άρτας

forologia

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 14 ΑΡΤΑ
ΤΗΛ. 2681023534 – 72133
Αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Περιουσιολογίου (Ε9)

Συνάδερφοι και μη, είμαστε μόλις δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων Ε9 για την αποκατάσταση λαθών και παραλείψεων για την περιουσιακή κατάσταση των Ελλήνων φορολογουμένων και των επιχειρήσεων όπως αυτή διαμορφώθηκε την 01/01/2014.
Δυστυχώς, όμως, ο όγκος των υποθέσεων, η μη έγκυρη ενεργοποίηση της αντίστοιχης εφαρμογής του TAXIS, η μη υπαιτιότητα των φορολογουμένων για λάθη και παραλείψεις που είχαν τακτοποιήσει εγγράφως και τους ζητούνται να ξανατακτοποιηθούν εκ των υστέρων, τα λειτουργικά προβλήματα του συστήματος που αντιμετωπίζουμε κατά την διεκπεραίωση των υποθέσεων, η χιονοστιβάδα των τρεχουσών υποχρεώσεων (ενδεικτικά συγκεντρωτικές κατ/σεις 2013, μισθοδοσία δώρου Χριστουγέννων & ΑΠΔ 11/2014), καθώς και οι οικογενειακές μας ανάγκες και υποχρεώσεις λόγω των εορτών, μας υποχρεώνουν να σας μεταφέρουμε την πεποίθηση ότι μεγάλος όγκος υποθέσεων που χρήζουν διορθώσεων θα μείνει σε εκκρεμότητα.
Επίσης, προκύπτουν και προβλήματα και καθυστερήσεις με την προσκόμιση των δικαιολογητικών στις ΔΟΥ, ακόμη και για ποσά μείωσης φόρου των 5 ευρώ.
Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να παρατείνουν την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιολογίου Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν σωστά όλοι οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΔΟΞΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.