Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφάσεις για τη δημοπράτηση έργων έλαβε, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά τη χτεσινή συνεδρίασή της.

Ειδικότερα, η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

  •  «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)», προεκτιμώμενης αμοιβής 310.293,80  ευρώ
  • «Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.