Μονιμοποίηση για ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία στη ΔΕΥΑΙ

Η απόφαση αφορά όσους διαθέτουν πιστοποιητικό αναπηρίας πάνω από 67%

Σε αορίστου χρόνου θα μετατραπούν οι συμβάσεις των ατόμων μεΕιδικές Ανάγκες που απασχολούνταν στη ΔΕΥΑΙ  με συμβάσεις ορισμένου (3+1 έτη) χρόνου, μέσω του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ και η σύμβαση τους έληγε χτες. Αυτό αποφάσισε το Δ.Σ. της επιχείρησης στη χτεσινή του συνεδρίαση. Η απόφαση αφορά  όσα ΑΜΕΑ διαθέτουν πιστοποιητικό αναπηρίας πάνω από 67% να μετατρέψει τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

«Είναι μια απόφαση που διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία αφού διατηρεί ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας ΑΜΕΑ στη ΔΕΥΑΙ και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη της τα οικονομικά δεδομένα και τις ‘αντοχές’ της επιχείρησης.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα να συμμετάσχουν από 1/1/2015 σε προγράμματα που δημιουργούν θέσεις εργασίας για ΑΜΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Είναι γνωστό σε όλους πως η ΔΕΥΑΙ δεν μπορεί να αντέξει το μισθολογικό βάρος των 65 ΑΜΕΑ του προγράμματος, που θα επιβάρυνε εξ’ ολοκλήρου πλέον την επιχείρηση με τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και τον τερματισμό κάθε ενίσχυσης για τη μισθοδοσία τους μέσω του προγράμματος.

Κάθε λαϊκιστική προσέγγιση για μια επιχείρηση όπου δίνεται καθημερινά μεγάλος αγώνας επιβίωσης της, θα σήμαινε ότι θα οδηγούσαμε συνειδητά και με μαθηματική ακρίβεια τη ΔΕΥΑΙ «στο γκρεμό» και στην απώλεια δεκάδων θέσεων εργασίας.

Υπήρξε έντονος προβληματισμός για το πια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς ήταν πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής η διαδικασία να χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια», σημειώνεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής με την οποία εξηγείται το σκεπτικό της απόφασης.


Related News

One Response

Leave a Reply

Trackbacks/Pingbacks

  1. Εκεί φτάσαμε: Λαϊκισμός η μόνιμη εργασία των ΑμεΑ…(παρέμβαση) | Pamvotis Press

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.