Δικαιολογητικά για φαρμακοποιούς ως 16/6

Μέχρι τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φαρμακοποιοί  να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους για τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου  Ιουνίου 2014 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 23-06-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

-Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων–Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87130

-Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας–Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512

-Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας–Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60186 & 60184

-Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112

-Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κ. Ζαχαράκη: 210-8833459 & 210-8216480.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.