Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις με έσοδα ως 10.000 ευρώ

koletti_pezodromos

Τροπολογία από τον υπουργό Οικονομικών

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα -χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας- έως 10.000 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, όπως προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στο πολυνομοσχέδιο ο υπουργός οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Οι υποκείμενοι στη ρύθμιση διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής ως προς το δικαίωμα της υπαγωγής τους στο κανονικό καθεστώς απόδοσης φόρου. Αν επιλέξουν την απαλλαγή, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαίνουν σε μία διαχειριστική περίοδο το όριο των 10.000 ευρώ, από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς απόδοσης φόρου.

Ακαθάριστα έσοδα είναι όλα τα έσοδα τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος.

(Πηγή: Βήμα)


 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.