Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Πινδάρου, Δεσπ. Ηπείρου

Από το Δήμο Ιωαννιτών γίνεται γνωστό ότι, απαγορεύεται η κυκλοφορία, στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, στις οδούς Πινδάρου και Δεσποτάτου Ηπείρου, αύριο Παρασκευή  12 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιούνται εργασίες στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».

Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας  όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.

 Μετά το πέρας των εργασιών οι οδοί θα  τεθούν ξανά σε κυκλοφορία.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.