Συντήρηση τοιχογραφιών σε Ιερές Μονές

perifereianea2

Τις εργασίες συντήρησης των αγιογραφιών σε δύο Ιερές Μονές της Π.Ε. Θεσπρωτίας και σε έναν Ι.Ν. της Π.Ε. Ιωαννίνων, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω προγραμμάτων του Interreg και σε συνεργασία με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την Ι.Μ. Γηρομερίου, με προϋπολογισμό 115.852,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ και Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά προϋπολογισμού 157.929,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις οποίες ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα εξετάστηκαν από την Ο.Ε. τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Επίσης για τον Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαριάδων, προϋπολογισμού 113.,821,14 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έργο για το οποίο η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τη δημοπράτησή του.


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.