ΠΟΕ-ΟΤΑ: Απολύσεις δρομολογεί η κυβέρνηση μέσω του επανέλεχγου των μονιμοποιήσεων

Επίθεση στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η ΠΟΕ – ΟΤΑ κατηγορώντας τον πως, αφού έθεσε σε διαθεσιμότητα 15.000 υπαλλήλους, «εκκαθάρισε» του Σχολικούς  Φύλακες, τους Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Εκπαίδευσης, τώρα, προκειμένου να εξεύρει μερικές χιλιάδες  δημοσίους υπαλλήλους για απόλυση ζήτησε από το ΑΣΕΠ να προβεί σε επανέλεγχο των συμβάσεων που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.

«Πάντα», συμπληρώνει, «σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας και αποσκοπώντας για μια ακόμη φορά στην αποδόμηση-διάλυση του Δημοσίου και των ΟΤΑ κάτω από τον μανδύα της διαφάνειας και της αναδιάρθρωσης».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μεθοδεύεται η θέσπιση νέων κριτηρίων από εκείνα που είχε εφαρμόσει το ΑΣΕΠ για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Όπως αναφέρει, «είναι τουλάχιστον παράλογο να τροποποιούνται τα κριτήρια, βάσει των οποίων έγιναν οι καθόλα νόμιμες διαδικασίες μετατροπής των συμβάσεων, μετά την παρέλευση μάλιστα 10 ετών από την ημέρα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων». «Ούτε βεβαίως, χωρεί ανάκληση αποφάσεων μετατροπής συμβάσεων που κρίθηκαν νόμιμες από τα Δικαστήρια και το ΑΣΕΠ», συμπληρώνει.

«Ξεχνά επίσης η συγκυβέρνηση (γιατί άραγε;), ότι οι διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 και τα κριτήρια που αυτές έθεσαν για την μετατροπή, αφενός έτυχαν επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και τις έκρινε συνταγματικές και αφετέρου αποτελούν ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή καταχρήσεων εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου από τις αυθαιρεσίες του Εργοδότη-Δημοσίου» τονίζει.

Ιδιαίτερα για την περίπτωση του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, η ΠΟΕ-ΟΤΑ υπογραμμίζει ότι «οι ως άνω συμβάσεις τον επανέλεγχο των οποίων διατάσσει έχουν ήδη ελεγχθεί από τον Α.Σ.Ε.Π., το οποίο σύμφωνα με την διαδικασία είχε αποφασίσει για την μετατροπή των συμβάσεων αυτών».

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ κάνει λόγο για σκοπιμότητες και επισημαίνει ότι είναι απορίας άξιο «το γεγονός ότι το ΑΣΕΠ καλείται να επανεξετάσει τις συμβάσεις, όπως επίσης και με βάση ποια κριτήρια θα γίνει ο επανέλεγχος αυτός, ιδιαίτερα τη στιγμή που οι διατάξεις του Ν.4250/2014 παρέχουν περιθώριο θέσπισης νέων κριτηρίων διαφορετικών από εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο της μετατροπής των συμβάσεων».

Καλεί δε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να προετοιμάσουν  τη συνολική αντίδρασή τους «για να μην επιτρέψουμε τη δημιουργία μιας νέας δεξαμενής υπό απόλυση εργαζομένων».

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.