Μαθητικός διαγωνισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας

Ξεκίνησε να υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου το πρόγραμμα «Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα– Διενέργεια μαθητικού  διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία”, το οποίο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «06 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. “Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα–Ήπειρος”, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή.

Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του μαθητικού (αρχικά) κοινού (ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης) πάνω σε θέματα σωστής διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης και των δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εξοικονόμηση ενέργειας άλλωστε στην καθημερινή μας δημόσια και ιδιωτική ζωή αποτελεί βασικό άξονα για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλο τον τεχνολογικά αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ο μαθητικός διαγωνισμός έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την κινητοποίηση των μαθητών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Ειδικών Σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 26 Μαΐου 2014 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2014.

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και των τεσσάρων νομών, ενώ επιπλέον πρόκειται να υλοποιηθούν η Επίσημη ιστοσελίδα του έργου, δράσεις δημοσιότητα και προβολής (ενημερωτικό υλικό, Συνεντεύξεις Τύπου), τελική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του μαθητικού διαγωνισμού και επίσκεψη στο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τις εννέα ομάδες που θα βραβευτούν στο μαθητικό διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site του έργου www.save-energy.gr

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.