Εκλέγουν προεδρείο την Κυριακή τα δημοτικά συμβούλια

dimotiko_symboulio07022012

Και η Περιφέρεια Ηπείρου

Προεδρεία για τη δημοτική θητεία ως το 2019, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και αντιπρόσωπους στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Ηπείρου εκλέγουν σε συνεδριάσεις τους την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου δημοτικά συμβούλια του νομού Ιωαννίνων.

Στο δήμο Ιωαννιτών η ειδική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στι;ς 10 το πρωί στην αίθουσα «Αθ. Τσακάλωφ». Φαβορί για τη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γιώργος Παπαδιώτης.

Στο Δήμο Κόνιτσας η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί.

Στο Δήμο Ζίτσας η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι.

Στο Δήμο Ζαγορίου η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί.

Στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων η συνεδρίαση ξεκινά στις 12 το μεσημέρι.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητές της είναι οι παρακάτω:

  • συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
  • ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
  • προελέγχει τον απολογισμό, μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
  • εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
  • αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
  • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
  • αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εξάλλου, στις 11 το πρωί της Κυριακής εκλέγει προεδρείο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.