Δήμος Ιωαννιτών: Αρλέτος, Μπρέχας και Δοβανάς εντεταλμένοι σύμβουλοι

Τρεις εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Ιωαννιτών, με θητεία μέχρι και 28-2-2017, όρισε σήμερα με απόφαση του ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας.

Συγκεκριμένα:

  • Αρλέτος Ηλίας, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της διαχείρισης του μηχανολογικού εξοπλισμού του γραφείου συντήρησης οχημάτων
  • Δοβανάς Ελευθέριος, υπεύθυνος για τη λειτουργία των θεμάτων που άπτονται των λαϊκών αγορών και των νεκροταφείων του Δήμου
  • Μπρέχας Χαράλαμπος, έχει την ευθύνη και την εποπτεία του κυνοκομείου και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.