ΔΕΗ, αξιολόγηση, σκουπίδια στο περιφερειακό τη Δευτέρα

perifereianea2

Συνεδρίαση με σημαντικά θέματα στις 3 το μεσημέρι

Η πώληση των υδροηλεκτρικών φραγμάτων της ΔΕΗ στο Πουρνάρι της Άρτας, με φόντο τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και την κυβερνητική επιστράτευση των απεργών, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη διαχείριση των απορριμμάτων θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου τη Δευτέρα, 7 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τρία θέματα έρχονται προς συζήτηση στο σώμα έπειτα από πρόταση παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1.Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 4ης /31-3-2014 και 5ης/14-4-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2.Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου.(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3. Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 .(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

5. Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014. (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

6. Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων.

(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου)

7.Κλείσιμο λογαριασμού «Τουριστική Προβολή», Π.Ε. Άρτας.

(εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Άρτας)

8. Εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Δημόσιων Ιχθυοτροφείων. (εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας )

9.Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 4/14/31-3-2014 απόφασης Π.Σ. με θέμα ΄΄Κλείσιμο υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας΄΄.

(εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας)

10. Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης για την Π.Ε. Άρτας. (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας).

11. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την τεχνική υποστήριξη του έργου « Wine-net». (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου)

12. Σχετικά με τις εξελίξεις που επιφέρει ο Ν.4250/26-3-2014 ‘Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις’ και ειδικότερα όσον αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. (εισήγηση: η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου)

13. Σχετικά με το έργο ‘Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου’.

(εισήγηση: οι παρατάξεις ‘Ήπειρος – Τόπος να Ζεις’ και ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο’ )

15. Σχετικά με το προωθούμενο Ν/Σ για τη δημιουργία της ‘μικρής ΔΕΗ’, με πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ.

(εισήγηση: η παράταξη ‘Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου’)

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.