Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 στις 9.30 το πρωί συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 28-11-2014 συνεδριάσεως.

 1. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Δ6/1937π.ε./13-09-2014 απόφασης του Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία έγινε αποδεκτή η από 21-06-2013 Αίτηση Θεραπεία της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθμ. 11/358/03-04-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-11-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 34ης επαρχιακής οδού εντός της Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», προϋπολογισμού € 25.000,00 με τον Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-10-2015.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση Περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, μέχρι την 31-01-2015.
 5. Έγκριση του Πρακτικού Ι/25-11-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/«AdriaticGovernanceOperationalPlan» και ακρωνύμιο AdriGov, προϋπολογισμού € 108.330,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική».
 6. Έγκριση τροποποίησης της από 13-12-2013 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης – που αφορά τα πακέτα εργασίας 1 (διαχείριση και συντονισμός), 2 & 3 (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός κανόνων) και 4 (δίκτυο medLS και επιχειρήσεις) – του έργου “ΜediterraneanLifeStyle” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”.
 7. Έγκριση διοργάνωσης Συνάντησης Εργασίας για τον τουρισμό με την Ελληνογερμανική Συνέλευση και έγκριση σχετικών δαπανών.
 8. Έγκριση μετακίνησης της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Ελένης Βήρου, στο Μέτσοβο, στις 6 και 7-12-2014, προκειμένου να συνοδεύσει και να ξεναγήσει ομάδα Γερμανών εμπειρογνώμων σε θέματα τουρισμού, που επισκέπτονται την περιοχή και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 9. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης της τοπικής γαστρονομίας στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 10-11/12/2014.
 10. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Κολιού Φωτίου και Ευαγγέλου Σιώτου, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 17 έως 19-12-2014 για την συμμετοχή τους σε συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentalParks» με το ακρωνύμιο «EPA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 11. Έγκριση δαπανών για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων.
 12. Έγκριση δαπανών για την υλοποίηση του έργου παροχής τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής, προϋπολογισμού € 120.000,00 βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 13. Έγκριση δαπάνης πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους 2015 οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 15. Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για εγκεκριμένες δαπάνες για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με την αριθμ. 1/25/11-01-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που δεν τιμολογήθηκε εντός του οικονομικού έτους 2013.
 16. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιμο –γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2015.
 17. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, μετά από λήψη κλειστών προσφορών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2015.
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 19. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άννας Δήμα στην Θεσσαλονίκη την 11/12/2014 και για δύο ημέρες προκειμένου να μεταβεί σε εγκαταστάσεις Καθαρισμού λυμάτων στην Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της κατασκευής του έργου Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
 20. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-11-2014 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού από ΚΤΕΟ έως Διασταύρωση 2ης επαρχιακής οδού Μύτικα – Νικόπολης», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008.
 21. Κατάρτιση της νέας διακήρυξης επανάληψης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008.
 22. Έγκριση του Πρακτικού VΙ/28-11-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015, σχετικά με την διόρθωση των Πρακτικών II/25-08-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) και ΙV/12-09-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής του διαγωνισμού.
 23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος ΟΣΔΕ της Π.Ε. Πρέβεζας.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.