Πότε θα πληρωθούν οι υπερωρίες στο νοσοκομείο και τα ΚΥ Άρτας;

Ερώτηση της Όλγας Γεροβασίλη προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Υπερωρίες Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομού Άρτας

Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί με πολλά κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα κενά αυτά καλύπτονταν μερικώς από τις υπερωρίες του προσωπικού που με αυταπάρνηση εξακολουθούσε να στελεχώνει τις βάρδιες (ημερήσιες, νυκτερινές και των εξαιρέσιμων ημερών). Στο νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του Νομού Άρτας οι εργαζόμενοι έχουν απαιτήσεις αντίστοιχων δεδουλευμένων από το 2009 και καθ’ υπέρβαση των σχετικών τους προϋπολογισμών, που ήδη από το 2010 είχαν μειωθεί δραματικά σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Τρόϊκα.

Οι ανωτέρω υπερωρίες ήταν αναγκαίες και υποχρεωτικές καθώς πραγματοποιήθηκαν ώστε να καλυφθούν οι στοιχειώδεις και επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας Νομού Άρτας για την προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας προς τους κατοίκους του Νομού.

Σήμερα, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να εισάγει μεν ρύθμιση (που εκκρεμεί προς ψήφιση), η οποία, όμως, αφορά την αποζημίωση δεδουλευμένων εφημεριών (νυχτερινών – αργιών – εξαιρέσιμων – υπερωριών) μόνο στην περίπτωση της αποπληρωμής δεδουλευμένων εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των αντίστοιχων παρελθόντων ετών και περιορίζεται χρονικά μόνο στα έτη  2012 και 2013.

Παρίσταται όμως αναγκαία η επέκταση της σχετικής ρύθμισης (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 16 του Ν.4151/2013), ούτως ώστε η αποπληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών (νυχτερινών – αργιών – εξαιρέσιμων υπερωριών) να αφορά και τις καθ’ υπέρβαση των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ των ετήσιων προϋπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν από ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ως και σήμερα.

Επειδή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας του Νομού Άρτας εργάστηκε αναγκαστικά και με αυταπάρνηση για να ανταποκριθεί, με τη μέγιστη επάρκεια, στο πρόγραμμα εφημεριών, ιδίως με την πραγματοποίηση (ήδη από το 2009) μεγάλου αριθμού υπερωριών που μέχρι και σήμερα, δυστυχώς, παραμένουν απλήρωτες.

Επειδή, τόσο το Σύνταγμα, όσο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), απαγορεύουν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων στα οποία περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από συμβάσεις εργασίας και ωφελήματα που ο εργαζόμενος έπρεπε να έχει λάβει ως δεδουλευμένα υπηρεσιών που ήδη προσέφερε.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να καταβληθεί το σύνολο της υπερωριακής δαπάνης (από το έτος 2009) προς τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας Νομού Άρτας που εισέτι οφείλεται;


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.