Εurostat: Δραματική αύξηση του φόρου επί της εργασίας στην Ελλάδα

Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν το 2012 σε σχέση με το 2011, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εurostat.

Ειδικότερα  τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν στην Ελλάδα από 32,4% του ΑΕΠ το 2011 σε 33,7% το 2012. Στην ΕΕ η  αύξηση ήταν από 38,8% σε 39,4% και στην ευρωζώνη από 39,5% σε 40,4%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις  καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (από 37,3% σε 39,2%), την Ιταλία (από 42,4% σε 44%) και την Ελλάδα (από 32,4% σε 33,7%), αντιθέτως τις υψηλότερες μειώσεις παρουσιάζουν η Πορτογαλία (από 33,2% σε 32,4%), η Μεγάλη Βρετανία (από 35,8% σε 35,4%) και η Σλοβακία (από 28,6% σε 28,3%).

Σύμφωνα με τη Eurostat στην Ελλάδα τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο μειώθηκαν από 25% το 2011 σε 21,8% το 2012, αντίθετα στην ΕΕ είχαν αυξητική τάση, ήτοι από 20,4% ανέβηκαν στο 20,8% και στην ευρωζώνη από 19,8% σε 20,2%.

Τα έσοδα από τον φόρο επί της κατανάλωσης μειώθηκαν στην Ελλάδα από 38,6% το 2011 σε 36,3% το 2012, στην ΕΕ από 28,9% σε 28,5% και στην ευρωζώνη από 27,3% σε 26,8%.

Αυξημένα στη χώρα μας είναι και τα έσοδα από τον φόρο επί της εργασίας, από 36,5% το 2011 σε 41,9% το 2012, στην ΕΕ από 50,9% σε 51% και στην ευρωζώνη παρέμειναν σταθερά στο 53,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, στην Ελλάδα ο φόρος επί της εργασίας αυξήθηκε από 30,9% το 2011 σε 38% το 2012, στην ΕΕ αυξήθηκε από 35,8% σε 36,1% και στην ευρωζώνη από 37,7% σε 38,5%.

 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.