Εurostat: Δραματική αύξηση του φόρου επί της εργασίας στην Ελλάδα

euro_psila

Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν το 2012 σε σχέση με το 2011, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εurostat.

Ειδικότερα  τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν στην Ελλάδα από 32,4% του ΑΕΠ το 2011 σε 33,7% το 2012. Στην ΕΕ η  αύξηση ήταν από 38,8% σε 39,4% και στην ευρωζώνη από 39,5% σε 40,4%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις  καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (από 37,3% σε 39,2%), την Ιταλία (από 42,4% σε 44%) και την Ελλάδα (από 32,4% σε 33,7%), αντιθέτως τις υψηλότερες μειώσεις παρουσιάζουν η Πορτογαλία (από 33,2% σε 32,4%), η Μεγάλη Βρετανία (από 35,8% σε 35,4%) και η Σλοβακία (από 28,6% σε 28,3%).

Σύμφωνα με τη Eurostat στην Ελλάδα τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο μειώθηκαν από 25% το 2011 σε 21,8% το 2012, αντίθετα στην ΕΕ είχαν αυξητική τάση, ήτοι από 20,4% ανέβηκαν στο 20,8% και στην ευρωζώνη από 19,8% σε 20,2%.

Τα έσοδα από τον φόρο επί της κατανάλωσης μειώθηκαν στην Ελλάδα από 38,6% το 2011 σε 36,3% το 2012, στην ΕΕ από 28,9% σε 28,5% και στην ευρωζώνη από 27,3% σε 26,8%.

Αυξημένα στη χώρα μας είναι και τα έσοδα από τον φόρο επί της εργασίας, από 36,5% το 2011 σε 41,9% το 2012, στην ΕΕ από 50,9% σε 51% και στην ευρωζώνη παρέμειναν σταθερά στο 53,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, στην Ελλάδα ο φόρος επί της εργασίας αυξήθηκε από 30,9% το 2011 σε 38% το 2012, στην ΕΕ αυξήθηκε από 35,8% σε 36,1% και στην ευρωζώνη από 37,7% σε 38,5%.

 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.