Χρήματα για αντιπυρική προστασία στην Ήπειρο

Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 1.875.900 ευρώ από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2014 για την χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατανέμεται συνολικό ποσό 253 χιλ. ευρώ.

Τα χρήματα αφορούν στην υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας στα πλαίσια του Μέτρου 1 «Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική προστασία των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων» του Α.Π.1 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014».

 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.