Πανηπειρωτική κατά του φράγματος στην Αβαρίτσα

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος από την ΔΕΗ και την ιδιωτική εταιρεία «ΤΕΡΝΑ» στην Αβαρίτσα του Καλαμά εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ).

Το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε διεξοδικά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του σχεδιαζόμενου έργου.

Το ΔΣ της ΠΣΕ θεωρεί ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και η διαχείρισή του πρέπει να στοχεύει στο όφελος του λαού. Σημειώνει ακόμη: «Δεν είναι δυνατόν τα όποια έργα να σχεδιάζονται αποσπασματικά. Τα υδροηλεκτρικά φράγματα πρέπει εκ παραλλήλου με την παραγωγή ενέργειας να χρησιμεύουν για την άρδευση των εκτάσεων, για την αντιπλημμυρική προστασία, για την ήπια τουριστική ανάπτυξη και έχουν σχεδιασμό βάθους χρόνου. Εκείνο που σήμερα διαπιστώνεται είναι ότι το περιβάλλον και ειδικότερα οι υδάτινοι πόροι αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και μάλιστα μιας χρήσης, με αποτέλεσμα την απόλυτη κατασπατάληση των πόρων αυτών προς όφελος κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων».

Τέλος το Δ.Σ. εκτίμησε ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου αλλά και για άλλα παρόμοια έργα μικρής ισχύος σε όλα τα ποτάμια της Ηπείρου που αποτελούν τις αρτηρίες και το σφυγμό της ιδιαίτερης πατρίδας μας και που από την άλλη πλευρά βρίσκονται στο στόχαστρο μιας κλιμακούμενης κερδοσκοπικής λεηλασίας με καταστροφικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι το περιβάλλον, απαιτούνται

• Ο προσδιορισμός των χρήσεων γης επί των οχθών των ποταμών από το αρμόδιο Υπουργείο.

• Και η μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις διάφορες χρήσεις όλων των ποταμών και που, αναφερόμενοι στα φράγματα θα προσδιορίζει αριθμό μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων, την ισχύ και την θέση αυτών, την παράλληλη χρήση τους ως αρδευτικών κλπ

Χωρίς όμως προσδιορισμό των παρόχθιων χρήσεων και της φέρουσας ικανότητας και χωρίς διάλογο, η ΠΣΕ θεωρεί ότι αναιρούνται πάγιες αρχές της στον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος της Ηπείρου στο όνομα -δήθεν- της «ανάπτυξης».

Γι αυτό, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να δηλώσει την αντίθεσή του στην κατασκευή του φράγματος στην Αβαρίτσα και την αλληλεγγύη του στον αγώνα των φορέων για ανατροπή κατασκευής του εν λόγω έργου ταυτόχρονα δε δηλώνει ότι αντιτίθεται στην κατασκευή παρόμοιων έργων στον Καλαμά ή σε άλλα ποτάμια της Ηπείρου, αν δεν προηγηθούν οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.