Βοήθεια προς το λαό της Σερβίας

Στα πλαίσια συμπαράστασης της πόλης των Ιωαννίνων, στο δοκιμαζόμενο Σερβικό λαό, μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών συγκεντρώθηκαν εμφιαλωμένα νερά των εταιριών ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ΖΑΓΟΡΙ – ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε, ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ Α.Ε., με στόχο να σταλούν στην πληγείσα χώρα της Δημοκρατίας της Σερβίας. Η συγκεντρωθείσα ποσότητα των νερών αυτών θα παραδοθεί στο Προξενείο της   Δημοκρατίας της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη από όπου και στη συνέχεια θα διανεμηθεί στις περιοχές που έχει καταγραφεί το δίκτυο ύδρευσης της γείτονας χώρας.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.