Αποχή δικηγόρων από υποθέσεις του ΙΚΑ

Συμμετέχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μετά το νέο τελεσίγραφο του ΙΚΑ, για υπογραφή εντός 24ώρου προθεσμίας, του παράνομου συμφωνητικού με τους συνεργαζόμενους ανά υπόθεση δικηγόρους, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή από τη Δευτέρα, 5 Μαίου, των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ), ΜΕΧΡΙ την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων. Στην αποχή θα συμμετέχουν και οι δικηγόροι των Ιωαννίνων, όπως αποφασίστηκε την περασμένη Παρασκευή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.