Β. Τσίκαρης: Παραπληροφόρηση για το πόσο θα λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ Ελληνικού

Κριτική για θέμα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό ασκεί η παράταξη «Ήπειρος Ανατροπής» με αφορμή τη σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας να αποδεχτεί την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» επί ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής.

Σε δήλωσή του ο Βασίλης Τσίκαρης, μέλος της Επιτροπής-περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης αναφέρει:

«Αναφορικά με το θέμα του εργοστασίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του οποίου η ίδρυση με την μορφή ΣΔΙΤ έχει δρομολογηθεί ,εκφράσαμε -κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Οικονομική Επιτροπή- την διαφωνία της παράταξης “Ήπειρος Ανατροπής” για την πολιτική που εφαρμόζει η Περιφερειακή Αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμάτων στην ΄Ήπειρο συνολικά. Πολιτική που υπονομεύει τις προσπάθειες δημιουργίας οικολογικής συνείδησης στους πολίτες αλλά και τις προσπάθειες ανακύκλωσης στην πηγή. Ταυτόχρονα μεταφέρονται – εκτιμούμε – σοβαρά οικονομικά βάρη στις πλάτες των πολιτών.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης αναδείξαμε την παραπληροφόρηση που διοχετεύθηκε απο επίσημους φορείς για τον χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Η λειτουργία του εργοστασίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σημαίνει μετατροπή του ΧΥΤΑ Ελληνικού σε ΧΥΤΥ και αναγκαστικά μεγάλη παράταση στην διάρκεια λειτουργίας του.

Στο θέμα μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας δρόμων, εκ μέρους της ‘Ήπειρος Ανατροπής” ,τονίσαμε ότι η πρακτική της Περιφερειακής Αρχής οδηγεί σε κατάχρηση του δικαιώματος που έχει μεταβιβάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο στον Περιφερειάρχη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Ως παράταξη θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα οδοποιίας θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού».


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.