Τον προϋπολογισμό του 2015 συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

Η έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου για το 2015 θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων που πραγματοποιείται την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 7.30 το απόγευμα και εισηγητής του θέματος είναι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Θανάσης Μανταλόβας.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθεί στις 8.30 το απόγευμα δεύτερη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.
  1. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής»
  1. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ  «Ζωγράφειος οίκος Ευγηρίας»
  1. Έγκριση επιχορήγησης της Δημ. Επιχείρησης Πληροφόρησης – Ενημέρωσης Ιωαννίνων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  1. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 103/04-12-2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών, με θέμα: «Στοχοθεσία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 2015»

Εισηγητής: κ.  Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

  1. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 53/08-09-2014 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων  για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, περιόδου 2014-2015 (Παιδικοί – ΕΣΠΑ)».

Εισηγητής: κ.  Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ.Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προτεινόμενο αριθμό αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) στο Δήμο Ιωαννιτών καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

  1. Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες, για το προσωπικό των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Νεκροταφείου για το έτος 2015.

 

 

 

 

 

 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.