Το Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων θέλει στήριξη

galaktokomiki-sxoli-mikri

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς επισκέφθηκε την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου το Ινστιτούτο Γάλακτος στις εγκαταστάσεις του στον Κατσικά Ιωαννίνων. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Μαντάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλο σχεδόν το προσωπικό του Ινστιτούτου, όπου έγινε μια καθόλα διεξοδική και αναλυτική συζήτηση για το παρελθόν, τα προβλήματα και τις προοπτικές του  πολύ σημαντικού για την Ήπειρο ερευνητικού κέντρου.

Η Διευθύντρια, οι ερευνητές και οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου αναφέρθηκαν στην πορεία του Ινστιτούτου , που φέτος κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στον ερευνητικό τομέα του γάλακτος και των προϊόντων του. Όντας το μοναδικό στην χώρα ερευνητικό κέντρο στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα του γάλακτος αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων που εντοπίζονται κυρίως στην υποστελέχωση, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μηδενικών προσλήψεων, στην υποχρηματοδότηση και με τελευταία διοικητική πράξη την κατάργηση της αυτονομίας του και την υπαγωγή του σαν τμήμα γάλακτος στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων με έδρα την Αθήνα.

Ο κ. Μαντάς, αφού συνεχάρη τους ερευνητές και εργαζόμενους στο Ινστιτούτο για την μακρόχρονη προσφορά τους στην έρευνα στο τομέα του γάλακτος, τόνισε ότι με την απόφαση αυτή η Ήπειρος είναι η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που χάνει το δικό της αυτόνομο ερευνητικό Ινστιτούτο με συνεχή τριαντάχρονη λειτουργία και με ουσιαστική προσφορά στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Τόνισε τέλος την άμεση ανάγκη πρόσληψης ερευνητών στον τομέα του γάλακτος , καθώς και ειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού ζωοτεχνικών-κτηνιατρικών αντικειμένων.

Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο πρέπει να παραμείνει στην περιοχή μας σαν αυτόνομο και αφού στελεχωθεί να διευρύνει τα ενδιαφέροντά του στον πρωτογενή τομέα προς όφελος της περιοχής, κατέληξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.