Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός στην Κόνιτσα

Δύο συνεδριάσεις πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας.

Η πρώτη, την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015. Η ημερήσια διάταξη εδώ 

Η δεύτερη, την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με μοναδικό θέμα την έγκριση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Κόνιτσας, οικονοµικού έτους 2015.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.