Συνεδριάζουν την Τετάρτη Επιτροπή Περιβάλλοντος και Περιφερειακό Συμβούλιο

perifereiako_symboulio

Την τελευταία τους συνεδρίαση για τη θητεία της παρούσας περιφερειακής αρχής πραγματοποιούν την Τετάρτη 27 Αυγούστου η Επιτροπή Περιβάλλοντος  και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020). Αρχικά, στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειιακού Συμβουλίου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει μεταξύ άλλων για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 5ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΛΓ΄Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας)  για την εκτέλεση του έργου «Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον 2ο εορτασμό της επετείου για την ναυμαχία του Ακτίου», προϋπολογισμού  5.000,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) για την υλοποίηση του υποέργου: Αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγισμάτων από Χ.Υ.Τ.Α. Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 1.218.000,00 € της Πράξης: «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας»  και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Τροποποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την  υλοποίηση του έργου: «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙΔΙΑ», ως προς το άρθρο 6 αυτής «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ».
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.) για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Γηπέδου Π.Ε.Α.Κ.Ι.», προϋπολογισμού 24.600,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 5. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Φιλιατών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα – Κάτω Αετό – Σύνορα», προϋπολογισμού 500.000,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας  και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  για την υλοποίηση του έργου: «Προκαταρκτικές αρχαιολογικές εργασίες ενόψει των εργασιών αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου της Νικόπολης Β Φάση», προϋπολογισμού  38.000,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 7. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διαμόρφωση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα στη Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Ν. Πρέβεζας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η Περιφέρεια Ηπείρου- – Δ/νση Τεχνικών Έργων-. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 8.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αύξηση δυναμικότητας (από 24 θέσεις 96 ατόμων σε 58 θέσεις 298 ατόμων) υφιστάμενης Δημοτικής τουριστικής κατασκήνωσης (Camping), εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση “Δρέπανο” του Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία «ΒΡΥΣΗΣ Δ.- ΖΩΤΟΥ Α. Ο.Ε.» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 9. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: http://www.php.gov.gr/enimerosi/anakoinoseis/3516-smpe-anatheorisi-pesda-perifereias-ipeirou.html.
 10.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: http://www.php.gov.gr/images/stories/anakoinoseis/2014/Paradoteo_A2_SMPE_Hpeirou_Final1_V3.pdf
 11.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Στρατηγικό Πλαίσιο Μεταφορών 2014-2025. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: http://www.saas.gr/5i-programmatiki-periodos/diavoyleysi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-toy-stratigikoy

ΥΣΤΕΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια, στις 3 το μεσημέρι, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση των αποφάσεων –πρακτικών της 7ης /30-7-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. α) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου  2014-2020

β) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη

παρουσίαση: η Ενδιάμεση Διαχειριστική  Αρχή Ηπείρου)

3.Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή  του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων.

(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου)

4.Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κος Ιωάννου)

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.