Συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 7ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

  1. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου « Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.K. Κουλιών – Μαζαρακίου – Ριαχόβου και Καραρράκτη», προϋπολογισμού 507.317,07 € χωρίς ΦΠΑ, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013, ως προς το άρθρο 3 «ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».
  2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του  Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015» , προϋπολογισμού  4.400,00 €( με ΦΠΑ), και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  3. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου 2014-2020 (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: www.interreg.gr/νέα/πολυμερή-προγράμματα/αδριατική.html.
  4. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Βαλκανικής–Μεσογείου 2014-2020 (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο:  http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/747-balkan-mediterranean-information-on-the-strategic-environmental-assessment.html
  5. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).                    Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/SEPE_PAA_2014-2020.pdf
  6. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης) του έργου, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η (Ειδικά έργα και δραστηριότητες), Α/Α 06) : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «219 Λιγκιάδες», στη θέση «Όρος Μιτσικέλι», πλησίον Λιγκιάδων του Δήμου Ιωαννιτών  Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία : «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  7. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης) του έργου, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η (Ειδικά έργα και δραστηριότητες), Α/Α 06): «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΟΛΗ 3-1410», σε θέση πλησίον Μαρμάρων , Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  8. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης) του έργου, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η (Ειδικά έργα και δραστηριότητες), Α/Α 06): «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ (1003175)», στη θέση «Καραβέσι» στο  Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία : «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  9. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου : «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 11.130 ορνίθων αυγοπαραγωγής, στη θέση «Φλάμπουρα», Δ.Ε. Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία: «Α & Ε. Κανιώρης Ο.Ε.».-. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  10. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου, που κατατάσσεται στην 10η ομάδα (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κωδικός 7), κατηγορία Α2: «Λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας από βιοαέριο, ισχύος 980 KW , εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Χανόπουλο , Δ.Ε. Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων , Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Κων/νος Τζούκας . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.