Σε ενδυνάμωση της παρουσίας της στοχεύει η «Ήπειρος Ανατροπής»

ipiros_anatropis_logo

Συνεδρίασε την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της Παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» και ασχολήθηκε με τις εκτιμήσεις της δράσης και της παρουσίας της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία. Η Γραμματεία κατέληξε στην εκτίμηση ότι η Παράταξη μέσα από τη μέχρι τώρα δράση της έχει κατακτήσει ένα καλό επίπεδο συλλογικής δουλειάς με διακριτό ρόλο και αναγνωρίσιμη παρουσία.
Στη συνεδρίαση αναδείχθηκαν οι δυνατότητες της παραπέρα ενδυνάμωσης της συλλογικής δουλείας και δράσης, κατεύθυνση στην οποία τέθηκαν οι άξονες των ενεργειών για το επόμενο διάστημα.

Ταυτόχρονα προγραμματίστηκαν οι ενέργειες  για την επιτάχυνση της επεξεργασίας  της πρότασης για ένα ολοκληρωμένο και ιεραρχημένο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας που η παράταξη προτίθεται να καταθέσει τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και κυρίως στην Ηπειρώτικη κοινωνία.


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.